Vil ikke gi IT-penger til kommunene

Kommunene må bruke IT til å spare, ikke som påskudd til å be om mer, sier Morten A. Meyer til digi.no.

Kommunene må bruke IT til å spare, ikke som påskudd til å be om mer, sier Morten A. Meyer til digi.no.

Moderniseringsminister Morten A. Meyer er lite villig til å skyte inn penger til kommunene for at de skal bedre sitt tjenestetilbud ved hjelp av IT. Han mener i stedet kommunene bør se potensialet for å spare penger ved å flytte tjenester fra papir til Internett.

- Om svaret fra norske kommuner er at de må ha mer penger for å gjennomføre dette, da er de så fjerne for å skjønne hva dette innebærer at de kanskje burde skiftes ut ved neste valg, sier han til digi.no.

Han understreker at det haster å få gjennomført IT-baserte tjenester i offentlig sektor. Ministeren vil ha praktiske løsninger som innbyggerne kan ta i bruk nå.

- Om vi skal komme videre, så har vi ikke tid til å la sinkene bestemme tempoet. Om vi skal vente på dem, så snyter vi innbyggerne for de tjenestene som er tilgjengelige nå.

Uttalelsene falt i forbindelse med et møte med folkene bak eServicetorget, som har laget en løsning hvor alle offentlige tjenester kan samles på én portal. I stedet for å at brukeren må gå inn på nettsidene til skatteetat, kommune, lånekasse og så videre, skal alle tjenestene tilbys fra ett og samme nettsted.

En slik løsning kan komme til å bli standard i løpet av få år. En bremsekloss i utviklingen av nettbaserte, offentlige tjenester har vært kommunene, uttalte Meyer til digi.no i går.

- Vil du bidra til å legge ekstra press på kommunene, for eksempel i form av økonomiske sanksjoner?

- Jeg liker ikke økonomiske sanksjoner. Det er liten tvil om at det vil legge et press på kommunene bare ved å gjøre ulike IT-løsninger kjent, sier han til digi.no.

    Les også:

Han tror innbyggerne vil bidra til å legge ekstra press på kommunene. Når flere kommuner får nettbaserte tjenester, så vil det skape en snøball-effekt, tror mininsteren.

- Brukerne vil stille krav til kommunene. Når dette blir kjent og andre kommuner tilbyr dette, så vil det komme et press for å gjøre hverdagen enklere for innbyggerne. Det vil bli et kontinuerlig trykk.

Han peker på at Skatteetaten har vært en av de vellykkede satsingene på internett i offentlig sektor. Ved å gå over til innsending av sjølmeldinga på internett og via sms, har Skatteetaten spart minst 300 årsverk.

I pilotprosjektet for eServicetorget i Numedal er det gitt én felles inngang til offentlige e-tjenester for innbyggere, næringsliv og fritidsbeboere i de tre kommunene i Numedalsregionen.

Prosjektleder Hans Henrik Thune i Numedalsutvikling er imidlertid usikker på hvor mye penger kommunene vil spare konkret på å tilby IT-baserte tjenester, men trekker frem et eksempel.

- Om man ser på en tjeneste som elektronisk fakturering, så vil Numedalskommunene spare tre-fire millioner kroner i løpet av et år. Det er en del penger for så små kommuner, sier Thune til digi.no.

Til toppen