Vil ikke ha Digipost

Kommunene vil ha omkamp om digital postkasse.

Vil ikke ha Digipost
Bilde: KS

Kommune-Norges mektige organisasjon KS har kastet seg inn i kampen om digitale postkasser. I et høringssvar til fornyingsdepartementet går organisasjonen hardt ut mot beslutningen om å åpne opp for konkurranse fra tilbydere som Postens Digipost og danske e-Boks om å levere digitale dokumenter fra det offentlige til innbyggerne.

    Les også:

Ber om utsettelse

Nå mener KS at anbudskonkurransen regjeringen har åpnet for, bør utsettes. Kostnadene, sikkerheten og en rekke andre forhold er ikke utredet godt nok, er gjennomgangsmelodien. Dessuten ser ikke KS verdien av å bruke noe annet enn Altinn sin meldingstjeneste, som allerede er betalt av staten, fremfor å benytte seg av private leverandører.

Konkurranse

Bakgrunnen er at Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i fjor gikk inn for at det skulle være konkurranse markedet for digitale meldinger fra det offentlige. Postens tjeneste Digipost, danske e-Boks og eventuelt skal konkurrere om brukere som vil ha offentlige brev og informasjon elektronisk. De offentlige virksomhetene må betale for distribusjon via disse kanalene.

Altinn

Samtidig har Altinn bygget støtte for meldingsutveksling: Det vil si at man kan ligge seg på Brønnøysundsregistrenes tjeneste for å få eksempelvis korrespondanse. Nå presser flere offentlige aktører på for at dette blir standarden for offentlig elektronisk kommunikasjon fremfor at folk skal få tilsendt brev og annet til sin sikre e-postkasse drevet av e-Boks eller Digipost.

Får kommunene det som de vil betyr det at store deler av inntektspotensialet til Postens Digipost vil bli revet vekk.

– Staten kan med fordel utsette beslutningen om å konkurranseutsette den digitale postboksen da vi mener at kompleksiteten i den digitale dialogen/posten ikke er tatt hensyn til. Det er dog viktig for oss at kommuner og fylkeskommuner umiddelbart kan starte å bruke Altinn sin meldingsformidler og Altinn-postboks gjennom den kommunale felleskomponenten SvarUT for å nettopp får sendt ut digitale svar, skriver KS-direktør Trude Andresen i en e-post til digi.no.

Hun tillegger:

– Det er viktig å få en nasjonal meldingsformidler som ulike digitale postbokser kan knytte seg opp til. Imidlertid mener vi det er viktig at Altinn må være én av disse postboksene og at meldingsformidleren i Altinn er et naturlig valg som den nasjonale meldingsformidleren.

Ikke godt nok utredet

I høringssvaret som digi.no har fått tilgang til går KS langt i sin kritikk av Direktoratet for forvaltning og IKT og deres anbefaling om å få konkurranse på markedet for sikker elektronisk meldingsformidling i det offentlige. KS mener blant annet at sikkerhetsaspektet ikke er godt nok utredet.

– KS mener at det vil kreve et enormt sikkerhetsregime i en hel menneskealder (i hundre år) for å sikre at innholdet i den kommersielle, digitale postkassen ikke kommer på avveie. Regelverksforslaget, slik det er utformet nå, legger opp til at ulike kommersielle aktører vil stå ansvarlig for de digitale postkassene. KS mener at en følge av dette er at staten må utforme et detaljert og omfattende lov- og regelverk som kravsetter hvordan postkasseregimet skal være på sikkerhetsområdet, på samme måte som vi i dag har reguleringer for bankene, skriver KS.

Last ned høringssvaret til KS her.

Prismodeller ikke realistiske

Heller ikke Difi sine vurderinger av kostnadene til private postkasse-tilbydere mener KS er godt nok utredet.

– KS mener at prismodellene som er utredet i kapittel 5 i høringsbrevet ikke er realistiske. Slik KS ser det, vil regelverksendringen og senere implementering av løsninger, medføre store administrative og økonomiske konsekvenser for kommunene, skriver KS som tillegger:

«Altinn har allerede funksjonalitet som støtter samhandlingstjenester, der flere tjenester og meldinger kan knyttes sammen til en helhetlig prosess mellom en eller flere sluttbrukere og én eller flere offentlige virksomheter. Prosessen kan gå over tid og ulike aktører kan utføre sine steg én eller flere ganger. Hvis flere nye aktører skal lage hver sin digitale postkasse som alle sakarkivsystem og fagsystem som kommunene bruker i dag skal integreres med, både i dag og framover, vil dette medføre store integrasjons- og prosessendringskostander i kommunene» Det skriver KS i den svært klare anbefalingen til departementet.

Svar UT

I høringsbrevet fremgår det at KS, gjennom det nyopprettede KommIT, nå vil rulle ut en tjeneste med arbeidstittel «Svar UT». Dette er en sentralisert løsning for utsendelse av vanlig brevpost i kommunen i et elektronisk format. Tjenesten skal loggføre, overvåke og kontrollere selve utsendelsen av den digitale posten og bruke felleskomponenter som folkeregisteret, enhetsregisteret og Altinns meldingsboks. Løsningen stiller imidlertid ikke krav til hvor eller hvordan innbyggeren ønsker å arkivere sin digitale post.

Trude Andresen i KS understreker at de ikke kritiserer hverken Postens Digipost eller e-Boks.

– For oss er dette et høringssvar til Difi. Vi ønsker først og fremst meldingsformidleren i Altinn, så sant den støtter de kravene det offentlige stiller til funksjonalitet, skriver Andresen i en e-post til digi.no.

    Les også:

Les mer om: