Vil ikke ha samlefaktura

En rykende fersk og landsomfattende undersøkelse utført av Norsk Statistikk blant et fritt utvalg av 700 bredbåndskunder viser at bare 12% er opptatt av samlefaktura på strøm og bredbånd – en tankevekker for de norske energiverk som pakker strøm og bredbånd. Det henger også godt sammen med at 7 av 10 sier at det er viktig å kunne skifte bredbåndsleverandør.

Samlefaktura vs. á la carte har også sammenheng med at 59% ønsker et á la carte bredbånd, mens bare 18% vil ha en pakkeløsning. Enda sterkere er signalet til norske kommuner: Hele 79% av det norske folk råder kommunen til å bygge bredbånd som er åpent for flere tjenestetilbydere, mens 6% ønsker et ”pakkenett”. Det er liten forskjell på kjønnene i disse oppfattelsene, men trenden er at menn i enda sterkere grad enn kvinner er opptatt av valgfriheten.

Her er noen av tallene fra undersøkelsen utført av Norsk Statistikk:

• Bare 1 av 10 ønsker samlefaktura, 2 av 10 ønsker forskjellige faktura på bredbånd og strøm, mens 5 av 10 ikke bryr seg om hvor de får faktura fra.

• Hele 6 av 10 ønsker valgfri bredbåndsleverandør, mens bare 2 av 10 ønsker seg en pakkeløsning.

• Hele 8 av 10 foretrekker at kommunen bygger et tjenestenøytralt nett, mens mindre enn 1 av 10 ønsker én hovedleverandør.

• Hele 7 av 10 sier at det er svært viktig / viktig å kunne skifte bredbåndsleverandør, mens 2 av 10 har et lite bevisst forhold til et skifte.

• Om valg av bredbånds-TV leverandør har 5 av 10 stor tro på CanalDigital og 4 av 10 har stor tro på Viasat, 2 av 10 på UPC, 2 av 10 på LyseTele og 1 av 10 på iVISJON. (i utvalget av de som kjente disse aktørene)

Til toppen