Vil ikke ha teletilsynet i strandsonen

Fylkesmannen i Aust-Agder avviser Post- og teletilsynets plan for 7000 kvadratmeters nybygg på stranda.

Fylkesmannen i Aust-Agder avviser Post- og teletilsynets plan for 7000 kvadratmeters nybygg på stranda.

I løpet av 2006 skal Post- og teletilsynet (PT) flytte til Lillesand og etablere seg med nærmere 160 ansatte. PT har valgt Tingsakerstrand som lokalisering for sitt 7000 kvadratmeter store kontorbygg.

Valg av strandsonen har satt sinnene i kok hos befolkningen i Lillesand. Fylkesmannens innsigelser har gått på bruken av fine naturområder i strandsonen og ved vassdrag, melder Lillesand-Posten.

Det er også usikkerhet i planene rundt eventuell kombinasjon av kontorbygg og overnatting/bevertning.

Utbyggingsplanen viser at selve bygget med en grunnflate på drøyt 2000 kvadratmeter og totalt 7000 kvadratmeter med alle fire etasjer, ikke ligger direkte i strandsonen. Bygget skal være trukket såpass opp mot veien at selve strandbeltet kan utnyttes til friluftsliv både for miljøvernere og folk flest, mener PT.

Paradoksalt nok blir det kanskje slik at ved å bygge nær strandsonen gjøres den mer tilgjengelig og attraktiv for folk flest. Badestrand og stupebrett skal stå der for såvel PT-ansatte som campinggjester og ikke minst lillesandere, skriver Lillesand-Posten.

- Brorparten av PT-ansatte forventes å følge med på lasset og velge å ukependle til Østlandet, sier PT-direktør Willy Jensen til digi.no.

Til toppen