Vil ikke lempe på UMTS-krav

Post- og teletilsynet i Sverige avslo mandag Vodafones søknad om endrede vilkår for UMTS-utbyggingen.

Tre av fire svenske UMTS-konsesjonærer har søkt Post- och telestyrelsen om å få utsatt utbyggingen i forhold til tidligere avtaler, men foreløpig har ingen nådd gjennom hos Sveriges teletilsyn. Tidligere har Orange fått nei, og nå opplever Vodafone det samme.

Les også:

Vodafone ba om en toårig utsettelse - til 31. desember 2005 i stedet for 31. desember 2003 - fordi det tar så lang tid å få behandlet byggesaker ute i kommunene, samtidig som selskapet viste til at forsvarets telekonflikt- og flygehinderprøving forsinker utbyggingen.


Teletilsynet svarer at disse problemene ikke er så omfattende at utsettelser kan innvilges. I en pressemelding uttaler PTS at Vodafone burde ha kjent til kommunenes saksbehandlingsrutiner for byggetillatelser, og at de dessuten ikke er så omfattende at de kan gi grunnlag for utsatt utbyggingsfrist.

Til toppen