Vil ikke spekulere i aksjehandel

Aksjehandel over Internett er iferd med å ta av i Sverige. I de norske bankene er holdningen fortsatt avventende til børs over nettet.

Aksjehandel over Internett er iferd med å ta av i Sverige. I de norske bankene er holdningen fortsatt avventende til børs over nettet.

Den svenske Sparbankens Nettrade Swedbank var først ute med aksjehandel på Internett i nabolandet. Siden mai måned har banken registrert over 3.000 kunder på tjenesten. Disse kundene handler oftere enn tradisjonelle aksjekjøpere, følge Christina Bohm. Hun er markedsføringsansvarlig ved banken.

- I en viss grad erstatter Internett tradisjonell handel. Men meningen er at denne typen handel skal komplettere den etablerte aksjehandelen, ikke erstatte den, sier hun til det svenske datatidskriftet Computer Sweden.

Også Öhmans fondkommision har startet en meklertjeneste på Internett. Tjenesten, som heter Nordnett, ble startet opp for to måneder siden. Denne lavprismeklertjenesten omsetter nå for 25 millioner svenske kroner daglig.

- Vi har allerede 1.500 kunder som daglig gjør 300-400 kjøp over Internett. Det er ingen dårlig handel på så kort tid, sier Per Nordlander, som er daglig leder for Nordnett. Han mener at de av konkurentene som ikke kan tilby elektronisk aksjehandel allerede taper på dette.

I de norske bankene er likevel holdningen avventende til børs på nettet.

- Vi kommer ikke til å være først med dette i Norge. Vi følger imidlertid med i markedet ganske aktivt, sier direktør Jo Temre i Fokus Fonds til digi:media.

Ifølge Temre er det to faktorer som idag bremser bankene. Det ene er de tekniske løsningene. Bankene har idag ikke noe sikkert system for kjøp og salg av aksjer over internett. Den andre faktoren er markedet, som bankene til nå har vurdert som for lite.

- Dette er en modningssak. Men at dette kommer, er jeg overbevist om.

Temre vil ikke spekulere i når Fokus Fonds vil komme med en slik tjeneste, men regner det for sannsynlig at dette vil komme i løpet av neste år.

Heller ikke Den norske Bank AS har konrete planer om noen aksjetjeneste over internett med det første.

- For ikke så lang tid tilbake fikk vi se at andre etableringer på Internett hadde gått litt for raskt, sier informasjonsdirektør Sigurd Ulven og sikter til medieomtalen av banksikkerheten på Internett.

- På et eller annet tidspunkt vil aksjehandel på Internett komme, men vi føler ikke at vi må skynde oss. I første rekke må vi ta vare på sikkerheten, sier han.

Til toppen