Vil ikke stoppe Apple i Europa

OPPDATERT: Samsung lar Apple gå fri.

Vil ikke stoppe Apple i Europa
Samsung trekker tilbake flere søksmål hvor selskapet har krevd salgsforbud av Apple-enheter i europeiske land. Bilde:

SAKEN ER OPPDATERT: Samsung vil ifølge Bloomberg trekke tilbake alle patentsøksmål i Europa som innebærer forsøk på å oppnå salgsforbud for Apple-enheter som antas å krenke standard-essensielle patenter.

Begrunnelsen oppgis å være et ønske om å beskytte forbrukernes valg.

– Vi mener sterkt at det er bedre dersom selskaper konkurrerer på en rettferdig måte i markedsplassen, enn i retten, opplyser Samsung i en e-postmelding til Bloomberg. Det er i Tyskland, Italia, Storbritannia, Frankrike, Italia og Nederland at Samsung har bedt om slike salgsforbud.

Ifølge Bloomberg kom kunngjøringen bare timer etter at det ble kjent at Apple ikke får håndheve et tilsvarende salgsforbud mot Samsung-enheter i USA.

En medvirkende årsak til avgjørelsen, er EU-kommisjonen i januar kunngjorde at den ville innlede en antitrust-granskning av Samsung for å undersøke om selskapet overholder dets forpliktelser knyttet til standard-essensielle patenter, som må lisensieres ut med spesielle betingelser.

Det er foreløpig ikke kjent hvilke konsekvenser Samsungs tilbaketrekking av de nevnte søksmålene mot Apple vil få for EUs antitrust-granskning av selskapet.

OPPDATERT: Etter at artikkelen ble publisert har Samsung ønsket å presisere at de ikke har trukket alle søksmålene men det elementet av søksmålet hvor man har forsøkt å få til en salgsstopp.

    Les også:

Les mer om: