Vil innføre angrefrist på webauksjon

Kjøper du varer på en nettauksjon har du to ukers angrefrist. Det foreslår den svenske regjeringen i en ny proposisjon om fjernhandel.

Kjøper du varer på en nettauksjon har du to ukers angrefrist. Det foreslår den svenske regjeringen i en ny proposisjon om fjernhandel.

Dersom forslaget blir vedtatt betyr det en kuvending fra justisminister Laila Freivald, som i sitt opprinnelige lovforslag mente at nettauksjoner skulle unntas angrefristreglene.

Svensk datanæring og landets IT-kommisjon protesterte imidlertid høylytt mot de åpenbare konkurransefordeler Frivalds lovforslag ville gi de næringsaktørene som driver nettauksjoner i stedet for vanlige Internett-butikker. Samtidig viser bransjens egne trafikktall at stadig flere svensker handler via auksjoner på nettet.

- Dette er argument som har fått regjeringen på andre tanker, forteller justisdepartementets Magnus Medin til Dagens IT.

- Selv om det kan høres merkelig ut med angrefrist på to uker på auksjoner så er det slik at det på de fleste nettauksjoner selges helt nye produkter. Å kjøpe på en nettauksjon skal dessuten ikke innebære dårligere forbrukervern, sier han, og legger til at regjeringen nå ønsker å tette smutthullet for de næringsdrivende på nettet som velger auksjonsformen.

For tradisjonelle auksjoner der man selv deltar i budgivningen i et forretningslokale foreslås ingen angrefrist, skriver Dagens IT.

Spørsmålet om angrefristlovens gyldighet på nettet har også skapt hodebry for det norske justisdepartementet, men i mars 1998 kom departementet fram til at "skriftlig bestilling" også gjelder for bestillinger skrevet på et tastatur og sendt elektronisk til selger.

Handel via Internett faller derfor inn under kategorien postordresalg
(se saken" Mulig å angre etter netthandel").

I 1992 ble angrefristloven revidert, men i odelstingsproposisjon nummer 80 ble det konkludert med at angrefristloven ikke gjelder "ved kjøp der forbrukeren kontakter en database". Dette ble gjentatt også ved en senere gjennomgang av angrefristloven i 1992-93, før man altså i 1998 gikk bort fra dette synet.

EU vedtok i mai 1997 et direktiv om fjernhandel som gir forbrukeren en angrefrist på minst syv hverdager.

Den norske angrefristloven gir forbrukeren anledning til å gå fra avtalen når du melder fra til selgeren innen ti dager etter at du mottok varen og et angrefristformular. Hvis man ikke mottar et angrefristformular eller dette ikke tilfredsstiller lovens krav, utvides angrefristen til tre måneder.

Vinteren 1999 tok Forbrukerombudet et kraftig oppgjør med OLC (nåværende yaTack) og ebud blant annet fordi nettauksjonsfirmaene hadde en heller omtrentlig omgang med begrepene angrefrist og reklamasjon. Mer om den saken finner du her.


Les også:

Til toppen