Vil innføre norsk e-handelsstatistikk

To dager før Lars Sponheim legger fram stortingsmeldingen om elektronisk handel, finner eforum.no og Markeds- og mediainstituttet det for godt å invitere bransjeaktører til et idémøte for å pønske ut bedre statistikk for e-handelsmarkedet.

To dager før Lars Sponheim legger fram stortingsmeldingen om elektronisk handel, finner eforum.no og Markeds- og mediainstituttet det for godt å invitere bransjeaktører til et idémøte for å pønske ut bedre statistikk for e-handelsmarkedet.

Fredag legger Bondevik-regjeringen, med næringsminister Lars Sponheim i hovedrollen, fram en rekke tiltak og lovendringer som har som mål å øke handelen, og kanskje også skattenivået, på Internett i Norge. Signalene tyder på at regjeringen har som ambisjon å føre Norge fram blant Europas ledende nasjoner innen elektronisk forretningsdrift.

For å klare dette må imidlertid markedsaktørene selv hvite hvem de henvender seg til, og hvordan markedet responderer på deres produkter og tjenester. Dette er også det som har satt agendaen for et bransjemøte i Oslo onsdag morgen, der eforum.no - i samarbeid med Markeds- og mediainstituttet (MMI) og Norsk Regnesentral (NR) - ønsker å diskutere og presentere sine egne tanker for hvordan man bør utforme en norsk e-handelsstatistikk.

- Det er en rekke utfordringer som aktørene har interesse av å finne felles løsninger på for å skape nødvendig infrastruktur, bygge markedet og skape tillit til nettbasert handel, heter det i møteinnkallingen eforum.no har sendt ut til utvalgte bransjeaktører.

Og nettopp "tillit" er trolig stikkordet fremfor noen for den som ønsker å lykkes med handel på Internett. Ifølge en undersøkelse MMI utførte for SIFO i mars i år, oppgir bare åtte prosent av den norske befolkningen over 15 år (cirka 280.000 personer) at de "har bestilt eller kjøpt varer og/eller tjenester via Internett". Over halvparten av disse har kjøpt billige varer som bøker og/eller CD-er via nettet. Dette sier selvfølgelig mest om disse produktenes egnethet til å bli distribuert via nettet, men det sier også noe om at folk fremdeles vegrer seg for å kjøpe dyrere varer over web'en - blant annet pga. manglende tillit til e-handelsløsningenes sikkerhet.

digi.no kommer tilbake med en fyldig dekning av onsdagens e-handelsmøte så fort det er avsluttet.

Til toppen