Vil integrere Office med SAP

En langsiktig teknologiavtale åpner blant annet for å integrere Microsoft Office i SAP.

En langsiktig teknologiavtale åpner blant annet for å integrere Microsoft Office i SAP.

Seinere i dag åpner SAP sin brukerkonferanse Sapphire i New Orleans. Den største nyheten derfra er en omfattende teknologiavtale mellom Microsoft og SAP, som utdyper selskapenes samarbeidsavtale fra ti år tilbake. Tradisjonen tro har utvalgte amerikanske medier blitt informert om detaljene i avtalen lenge før den offisielle kunngjøringen.

Samarbeidet mellom Microsoft og SAP har hittil ført til at over 40 000 SAP-installasjoner kjører under Windows, og at to tredeler av alle nye SAP-installasjoner velger det samme operativsystemet.

En viktig årsak til at de to selskapene går sammen om å utdype teknologisamarbeidet dem i mellom, er press fra kunder som ønsker et enklere samspill mellom SAP- og Windows-applikasjoner. Den nye avtalen sikrer dette ved å ty til webtjenester («web services»). Webtjenester er også det teknologiske grunnlaget for samarbeidet mellom Siebel og Microsoft som ble kunngjort i april.

Det presiseres at samarbeidet mellom SAP og Microsoft gjelder integrasjon av teknologi. De to vil opprettholde sin konkurranse innen forretningsapplikasjoner.

Dette er de spesifikke punktene i avtalen, slik de er gjengitt av amerikanske medier:

  • Microsofts utviklerpakke Visual Studio .Net skal utvides med verktøy for å bygge SAP portalapplikasjoner
  • Det skal komme en ny utgave av SAP .Net Connector, et verktøy for å integrere SAP-applikasjoner og Microsofts .Net-rammeverk
  • Protokoller for avanserte webtjenester skal innlemmes i SAP NetWeaver, selskapets plattform for applikasjonsintegrering som ble kunngjort i ny utgave i mars
  • Det skal gjøres tilgjengelig en utviklerpakke, med kodeeksempler, for å integrere Office-applikasjoner inn i SAP-applikasjoner, for eksempel regnearket Excel
  • Microsoft vil utvikle programvare for å integrere NetWeaver, Exchange og Windows SharePoint Services.
  • Det skal opprettes et felles supportsenter ved SAPs hovedkvarter i Walldorf
  • SAP og Microsoft skal samarbeide om salg og markedsføring av integrerte produkter og løsninger

En umiddelbar virkning av det utvidede teknologisamarbeidet mellom SAP og Microsoft vil være å undergrave markedet til applikasjonsintegratorer som WebMethods.

Wall Street Journal siterer Microsofts sjefsutvikler Bill Gates dit hen at alliansen med SAP vil hjelpe Microsoft til bedre å konkurrere mot IBM. Mandag kunngjorde IBM Lotus Workplace 2.0, en serversentrert løsning som legger opp til at bedrifter kan gradvis fase ut Windows og Office samtidig som de ansatte får mer effektive samarbeidsverktøy, IT-avdelingene får enklere drift, og utgifter til brukerapplikasjoner kan reduseres til to dollar per ansatt per måned.

Til toppen