Vil kartlegge spenstige norske IT-bedrifter

Vokser din IT-bedrift raskt og lønnsomt, og er rettet mot det internasjonale markedet? Da vil IKT-Norge og Forskningsrådet ha deg til å delta i en undersøkelse som skal kartlegge såkalte Gazelle-bedrifter.

Vokser din IT-bedrift raskt og lønnsomt, og er rettet mot det internasjonale markedet? Da vil IKT-Norge og Forskningsrådet ha deg til å delta i en undersøkelse som skal kartlegge såkalte Gazelle-bedrifter.

Norges forskningsråd og IT-næringens interesseorganisasjon IKT-Norge vil komme i kontakt med såkalte Gazelle-bedrifter for å undersøke hvordan myndighetene og næringsorganisasjonene kan legge forholdene bedre til rette for lønnsom og internasjonal vekst i slike virksomheter.

Dette forteller Bård Krogshus, fagsjef i IKT-Norge, i en pressemelding.

I et samarbeid mellom IKT-Norge og Forskningsrådet gjennomføres nå en web-basert spørreundersøkelse, kombinert med personlige intervjuer, blant "PROMINT"-bedrifter (programvare, multimedia og Internett).

Og konklusjonene vil få innvirkning på hvordan næringsorganisasjoner og det offentlige virkemiddelapparatet bør forholde seg for å støtte opp under næringsutvikling i "den nye økonomien". Målgruppen for undersøkelsen er Gazelle-bedrifter, eller "spenstige" bedrifter som viser evne og vilje til rask og lønnsom vekst, og som også har fokus på markeder ut over landegrensene.

- I denne sammenhengen har vi definert Gazelle-bedrifter som bedrifter som hadde en omsetning i 1999 på mer enn 20 millioner kroner og en økning i omsetning og driftsresultat fra 1998 til 1999 på mer enn 20 prosent. Rundt halvparten av de 100 bedriftene vi har plukket ut i undersøkelsen tilfredsstiller disse kriteriene, de andre 50 bedriftene i utvalget vurderer vi som potensielle Gazelle-bedrifter i de neste 2-3 årene, uttaler Krogshus.


Undersøkelsen finnes på denne linken.

Til toppen