Vil kartlegge verdier i dataspill

En ny undersøkelse vil nå se på hvilke spilleregler og belønningssystemer som motiverer spillere av dataspill.

En ny undersøkelse vil nå se på hvilke spilleregler og belønningssystemer som motiverer spillere av dataspill.

Mens tidligere undersøkelser på dataspill har kartlagt reaksjonsmønstre på vold, sex og aggresjon, skal nå Barne- og Familiedepartementet sammen med Arkitekthøyskolen i Oslo gjennomføre et forprosjekt over hva som skaper innlevelse og motivasjon ved dataspill. Forundersøkelsen skal i første omgang rettes mot referansegrupper innen spillindustrien, medievitere, psykologer og Universitetet i Oslo.

Forundersøkelsen ser på på hvordan dataspill og interaktivitet er en sterkere påvirker enn fjernsyn og film. Derfor er Arkitekthøyskolen med, som har startet et eget interaksjons-designstudiet.

- Noen handlinger i spill kan til og med rettferdiggjøres dersom hensikten er god, sier prosjektleder Daniel Senn ved interaksjonsdesign-studiet ved Arkitekthøyskolen til digi.no

Han viser til actionserien James Bond, der kriminelle handlinger kanskje kan være ”positive”, sett i forhold til hensikten som er å redde landets interesser. Også spill som Sim City, som er et strategisk spill der formålet er å administrere innbyggernes by, spiller på motivasjonen om å gjøre gode gjerninger.

Mange barn bruker flere timer på dataspill hver dag hele uken igjennom. Enkelte av spillene har et verdigrunnlag som man kan stille seg spørrende til, for eksempel forakt for andre mennesker. Hvordan påvirker dette barnet som får repetert budskapet kontinuerlig i så mange timer hver uke?

Forundersøkelsen skal kartlegge grunnleggende verdier og se på hva som skjer i forhold til belønninger over tid.

Det finnes ingen dokumentert forskning om hvilke underliggende verdier som uttrykkes gjennom dataspill. Foreløpig har diskusjonen dreid seg om grafisk vold og sex i spill. Dette er underlig, tatt i betraktning hvor lenge barn spiller og hvor repetitivt spillene er. Teorier kan likevel tyde på at verdiformidling i dataspill kan ha en større effekt på barns adferd enn fra film, fordi spilleren selv utfører handlinger flere ganger og gjerne over lang tid.

Forundersøkelsen ser på interaktivitet, som er det elementet som skiller dataspill i størst grad fra filmopplevelsen. Interaksjonsdesign er et nytt fag ved Arkitekthøyskolen som fokuserer på kommunikasjonen mellom bruker og teknologi som en form for dialog over tid.

- Spilleregler, belønningssystemer og drivkreftene som motiverer og skaper innlevelsen for spillerne er sentrale i våre studier av dataspill, sier Daniel Senn.

Til toppen