Vil kjøpe satellitt-divisjon av Nera

Nera, som skal fusjonere med Eltek, har nå fått et bud på sin satelittkom-divisjon.

Nera, som skal fusjonere med Eltek, har nå fått et bud på sin satelittkom-divisjon.

Den norske leverandøren av kommunikasjonsutstyr, Nera, er i ferd med å fusjonere med Eltek. Men trolig vil ikke selskapets satelittkommunikasjon-divisjon følge med.

Nera fikk i går et tilbud fra Thrane & Thrane om kjøp av denne divisjonen.

Avtalen innebærer at Thrane &Thrane overtar aksjene i Nera Satcom og at den aktuelle virksomheten verdsettes til rundt 550 millioner kroner.

Nera Satcom omsatte i første halvår 2006 var 260 millioner kroner og 28 millioner kroner opplyser Nera i meldingen.

Dersom Nera sier ja vil de i tillegg til en kontant betaling på 405 millioner kroner få en eierandel i Thrane & Thrane på 8,8 prosent.

- Den finansielle rammen gir en god pris på Nera Satcom, skriver Neras administrerende direktør Bjørn Olafsson.

Transaksjonen forutsetter godkjennelse av Neras bedriftsforsamling, som planlegges avholdt før ekstraordinær generalforsamling, samt godkjennelse av konkurransemyndighetene i en del land, melder Nera.

- Avhending av satcom-virksomheten vil etter Neras oppfatning forsterke rasjonalet for fusjonen med Eltek ved at det skapes en mer fokusert virksomhet med sterkere finansiell ryggrad, sier Olafsson ifølge meldingen.

Styret i Nera holder således fast på sin anbefaling til sine aksjonærer å stemme for den foreslåtte fusjonen med Eltek heter det i børsmeldingen.

Til toppen