Vil knytte bibliotekene sammen med brede bånd

Regjeringen Stoltenberg foreslår 15 millioner i startkapital for å knytte 1.000 norske biblioteker sammen med bredbåndstilknytning. - Her må det søkes, sier informasjonssjef Berit Griebenow i Kulturdepartementet.

Regjeringen Stoltenberg foreslår 15 millioner i startkapital for å knytte 1.000 norske biblioteker sammen med bredbåndstilknytning. - Her må det søkes, sier informasjonssjef Berit Griebenow i Kulturdepartementet.

Som et ledd i regjeringens Handlingsplan for bredbåndsutbygging i Norge er bibliotekene de første som får dra nytte av tilskudd. Men i første omgang dreier det seg om kun 15 millioner kroner.

- Det er oppstartskostnader for bredbåndstilknytning og her må det søkes av de ulike bibliotekene, sier Berit Griebenow til digitoday.no. Hun er informasjonssjef i Kulturdepartementet.

Søknadene skal sendes Statens Bibliotektilsyn, og midlene tildeles bibliotek som vil være med på pilotprosjekter og andre utviklingstiltak. Det vil bli tatt hensyn til andre etableringer av bredbånd i lokalmiljøet.

Griebenow anslår at det finnes rundt 1.000 folkebiblioteker i Norge og mener at bredbåndstilknytningen vil styrke bibliotekenes funksjon som ressurssentre for det lokale næringsliv. Det er nemlig slik i Norge at hver eneste kommune skal ha et folkebibliotek som er bemannet med minst én fagperson. Dette kravet gjelder uansett størrelse på kommunen.

Departementet ser for seg tilbud om fjernundervisning og telekonferanser fra det offentlige og hevder at de vil sikre at en størst mulig del av befolkningen får tilgang til moderne datatjenester.

I neste omgang vil områdene helse og skole bli prioritert dratt i gang, ifølge informasjonssjefen. Det er meningen at midler skal tilflytes årlig gjennom budsjett-tildelingen. Regjeringen skriver i årets budsjettforslag at de ser det som sin oppgave å ha en aktiv rolle i forhold til initiativ de på politisk språk kaller "sektorovergripende".

Kulturnett Norge er det felles knutepunktet for norsk kulturliv på Internett. Alle sektornettene, inkludert Biblioteknett Norge, kommer sammen på Internett og skal fordele informasjon gjennom elektroniske nettverk.

Gå til digitodays hovedside for statsbudsjettet.

Til toppen