– Vil kreve global «rett til å bli glemt»

EU-misnøye med Googles nåværende løsning.

– Vil kreve global «rett til å bli glemt»
Skal datatilsynene i EU-landene kunne kreve endringer i Google som påvirker brukerne globalt? Det er et spørsmål som angivelig blir diskutert i Brussel i dag. Bilde: digi.no

Financial Times skriver at ledere fra både Google og Microsoft skal møte representanter fra europeiske datatilsyn i Brussel i dag for å diskutere implementeringene av EU-dommen om det som ofte omtales som «retten til å bli glemt». Bakgrunnen for møtet skal være at flere av de nasjonale datatilsynene mener at i alle fall Googles respons til dommen har vært utilstrekkelig.

Årsaken er at lenkene som ønskes slettet fra søkeresultatene, kun blir gjort utilgjengelige i de europeiske utgavene av søketjenesten. På google.com blir ingenting gjort utilgjengelig som følge av dette, og denne utgaven er tilgjengelig for alle som velger den. Microsoft har ikke kommet like langt i selskapets tilsvarende implementering i Bing, men det er sannsynlig at selskapet vil gjøre som Google i dette tilfellet.

Ifølge kildene til Financial Times vil datatilsynene kreve at lenkene fjernes fra søkeresultatene i alle utgaver av søketjenesten, også blant annet den amerikanske. I så måte kan dette minne litt om en nylig kanadisk dom mot Google, hvor dommeren i praksis innvilget seg selv global makt over hva selskapet får vise av søkeresultater om et gitt selskap.

Men det er også andre sider ved i alle fall Google implementering som det er misnøye med. Når en lenke blir fjernet fra søkeresultatene som følge av den nye ordningen, varsler Google nettstedet som har publisert innholdet om dette. Dessuten viser Google en beskjed sammen med en del søkeresultater om at lenker kan ha blitt fjernet fra resultatene.

Begge deler mislikes av datatilsynene, som vil kreve en slutt på dette, ifølge Financial Times.

Det er ventet at Google vil avvise kravene. Ifølge kildene til Financial Times vil lederne vise til erfaringer fra Tyrkia, som krevde at Google fulgte lokal lovgivning om å fjerne videoer fra YouTube som ble oppfattet som fornærmende mot Tyrkias grunnlegger, Mustafa Kemal Atatürk. Google fulgte opp kravet lokalt, men lot videoene være tilgjengelige i resten av verden. Det førte til en tyrkisk dom i 2008 om å blokkere YouTube fullstendig i Tyrkia. Blokaden varte i to år, men så sent som i vår ble YouTube igjen gjort utilgjengelig i Tyrkia i drøyt to måneder.

Ifølge kildene til Financial Times risikerer Google rettstvister de ulike nasjonalstatene i EU dersom selskapet ikke føyer seg.

EU-dommen ble kraftig kritisert allerede før Google implementerte den. Det kan ventes en opptrapping i kritikken dersom dommen også skal ha global effekt.

    Les også:

Les mer om: