Vil kutte FAD

Kan bli nytt superdepartement med IT som motor.

Vil kutte FAD
Det kan bli store endringer i regjeringskvartalet, også for IT-politikken, dersom Høyre kommer i regjering. Bilde: Mahlum/Wikimedia Commons

Selv om det ikke har vært et tema i valgkampen er IT-politikken et område hvor det vil skje store endringer dersom det blir regjeringsskifte etter valget 9. september. Skal man tro de siste meningsmålingene ligger Høyres, anført av partileder Erna Solberg, meget godt an til å ta regjeringsmakten.

Hva vil i så fall konsekvensene for IT-politikken i offentlig sektor være? Digi.no vet at dette feltet opptar Erna Solberg svært mye. Den tidligere kommunalministeren har allerede gjort seg opp klare tanker om hvordan hun vil sette sitt preg på forvaltningen. Dette er imidlertid tanker verken hun eller Høyre vil dele med digi.no.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) vil etter alle solemerker bli fjernet. I stedet pekes det på et mulig «super-departement» med utgangspunkt i Kommunal- og regionaldepartementet. Fornyings- og IKT-oppgavene som har blitt lagt til FAD vil kunne bli flyttet inn her, inkludert Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Men, understrekes det fra flere kilder, det blir ikke et særskilt IT-departement, som blant annet Den norske Dataforening har tatt til orde for. I stedet skal departementet bruke IT og teknologi som en motor for å drive endring i offentlig sektor. Stikkord her er effektivt, enklere og raskere.

Et annet alternativ er at de IT-koordinerende funksjonene som i dag sorterer under FAD, med Rigmor Aasrud i spissen, vil bli lagt til Finansdepartementet. En av argumentene for dette er at dette departementet har både makt og gjennomføringsevne. Danmark har organisert deler av sin digitaliseringspolitikk nettopp gjennom Finansdepartementet.

Stortingsrepresentant Ingjerd Schou er en av dem som fronter Høyres IT-politikk. Hun gjør det tindrende klart at vi ikke vil få ut av henne noe som helst om ønsket eller diskutert departementsstruktur. Men hun vil gjerne snakke om Høyres politiske planer og strategiske retning.

– Det har tatt regjeringen åtte år på å få frem en digital agenda. Det er mye bra i den agendaen, men det er mye ord – lite handling. Vi vil ta tydeligere politiske grep for en satsing på digitalisering av offentlig sektor. Vi vil ta mer styring. Resultatene vi ser nå er at man ikke har hatt særlig stor gjennomføringskraft, sier Schou til digi.no og mener den sittende regjeringen ikke har tatt samordnede politiske grep på tvers av sektorene.

– Målet med politikken er at den skal virke i møte med den enkelte. Det er eksamen. Teknologi skal brukes for å gjøre hverdagen enklere for borgere og næringsliv. Tre stikkord er: Bedre kvalitet i tjenestene, at det skal gå raskere og at vi skal ha en mer effektiv forvaltning gjennom selvbetjente løsninger, fortsetter Schou, som understreker at målet med denne politikken ikke er å spare penger, men øke kvaliteten og effektiviteten,

Schou forteller også at de vil legge vekt på felles arkitekturprinsipper for digitale prosjekter samt at de i større grad vil satse på standard programvare når man skal utvikle løsninger – ikke skreddersøm med stor risiko for overskridelser og IT-fiaskoer.

Men: Hvilken departementsstruktur dette skal gjennomføres i vil ikke Schou fortelle noe om. Men hun understreker, i likhet med de fleste kildene digi.no har snakket med i forbindelse med denne saken, at nettopp dette temaet opptar Erna Solberg svært mye.

– Erna er svært engasjert i IT-politikk og potensialet IT har som verktøy. Jeg har ikke noen formening om hennes oppfatning av lokaliseringsdebatten. Dette vil jo sannsynligvis henge sammen med hvordan en eventuell regjeringssammensetning blir, sier Schou til digi.no.

Erna Solbergs kommunikasjonsrådgiver viste til Schou når digi.no søkte kommentar tidligere denne uken. Skulle hun bli statsminister så er det Solberg selv som bestemmer hvordan departementsstrukturen vil se ut. Det er all grunn til å anta at Solberg for lengst har startet planleggingen.

    Les også:

Les mer om: