Vil la barn få oppfylle drømmene sine

Det norske initiativet Kidlink har hjulpet barn og unge over hele verden til å kommunisere med hverandre i over ti år. Til sitt siste prosjekt har de fått til sammen 700.000 kroner av Kirke- og undervisningsdepartementet.

Det norske initiativet Kidlink har hjulpet barn og unge over hele verden til å kommunisere med hverandre i over ti år. Til sitt siste prosjekt har de fått til sammen 700.000 kroner av Kirke- og undervisningsdepartementet.

- Dessuten har det kanadiske SchoolNet signalisert at de vil støtte arbeidet, forteller Odd de Presno, ildsjel og grunnlegger av Kidlink.

digi.no skrev senest om Kidlink da organisasjonen i fjor ble tildelt Bangemann-prisen.

Det er gratis å delta i Kidlink. Du svarer på fire spørsmål, blant annet hvordan du ønsker at verden skal bli et bedre sted, og så er du med. Siden starten har over 175.000 barn og ungdom fra 137 land på alle kontinenter svart på disse spørsmålene. Ofte melder hele skoleklasser seg på sammen.

Kidlinks nye prosjekt heter "Jeg har en drøm".

Det går i korthet ut på at en gruppe barn bestemmer seg for et prosjekt de gjerne vil gjennomføre, for å oppfylle en drøm. Kidlink stiller med ressurser som hjelper prosessen i gang, og også fører den videre.

- Det vi tilbyr er en infrastruktur, forteller de Presno. Barna får hjelp til å planlegge prosjektet sitt, blant annet gjennom moduler på Kidlink-sidene. Først må de bestemme seg for hva de drømmer om, hva de vil gjøre for at verden skal bli et bedre sted.

- La oss si at barna ønsker fred på jord, sier de Presno. Hva kan de gjøre for å oppnå fred? Kanskje de kan få arabiske og israelske barn og unge til å snakke sammen?

Dermed er prosjektet i gang. Ved hjelp av sponsormidler fra Kirke- og undervisningsdepartementet, trolig også fra SchoolNet, skal Kidlink stille med midler til å føre barnas prosjekt videre. Modulene som er lagt ut på nettstedet inneholder forslag til en handlingsplan, og stiller spørsmål som barna må ta stilling til når de planlegger prosjektet.

I tillegg får alle som er med i "Jeg har en drøm" lov til å bruke infrastrukturen til Kidlink - slik at de som vil fremme dialog mellom israelske og arabiske barn har en kanal som barna kan snakke gjennom.

Prosjektet henvender seg først og fremst til lærere, som en hjelp til barnas utdanning. De lærer å planlegge og gjennomføre et prosjekt.

- For samfunnet er dette nyttig i og med at barna lærer hvordan de skal etablere noe, sier de Presno.

Til toppen