Vil lære kidsa kode

Nytt norsk initiativ for å bedre IT-kompetansen.

Vil lære kidsa kode
Simen Sommerfeldt og sønnen hans har lekt litt med Scratch, verktøyet som vises i Code.org-videoen. Det var gøy til et visst punkt. Så viste det seg at verktøyet er for enkelt. Andre forslag mottas med takk. Bilde: Marius Jørgenrud

Denne uka lanserte en amerikansk frivillig organisasjon, Code.org, en video der ungdomshelter og rollemodeller som Mark Zuckerberg og Bill Gates oppfordrer barn og ungdom å lære seg å programmere.

Videoen traff en streng hos mange her i landet: Innstillingen til Digitutvalget som kom i januar, inneholder for eksempel forslag om at programmering må inn i skolen.

Avdelingsleder Simen Sommerfeldt i Bouvet, som også er styremedlem i Dataforeningen Østlandet, reagerte med å opprette møtestedet Lær kidsa koding! på meetup.com.

Sommerfeldt var da allerede i gang med å organisere en ny type faggruppe i Dataforeningen, for å samle frivillige som ønsker å være med på å lære unge å kode.

På meetup-en skriver Sommerfeldt:

– Denne meetup-en er for oss som vil at barna skal få en mulighet til å få GOD digital kompetanse, og øke rekrutteringen til IT-utdanning i Norge. Sjekk dette dokumentet for mer bakgrunn! Meld deg på denne meetup-en hvis du vil være med på å utforme og gjennomføre et kursopplegg for dine eller andres barn.

Sommerfeldt sier til digi.no at han lenge har tenkt på å etablere et frivillig tilbud der barn kan lære å programmere. I dokumentet han viser til, forteller han om erfaringer han selv og andre har med å lære barn å kode.

Reaksjonene på initiativet er svært positive.

– Etter ett døgn har vi over 30 medlemmer. Blant dem er noen av de flinkeste formidlerne jeg vet om i bransjen. Med slike folk, som både kan skape innhold og formidle, kan vi nå langt.

En av dem er Knut Yrvin, kjent for sitt engasjement for Skolelinux og fri programvare.

En annen som har kontaktet Sommerfeldt, er leder i Digitutvalget og IKT-Norge-direktør Torgeir Waterhouse.

I tillegg til Dataforeningen, meetup-en og IKT-Norge, håper Sommerfeldt også å mobilisere skolefolk.

– På utdanningshold er man frustrert fordi man ikke når fram til kandidater. Ingeniørfaget er ikke populært. Unge vil drive med andre ting. Og de som velger teknologi har ikke alltid vært borte i programmering. I min generasjon fikk vi koding inn med Commodore 64.

Sommerfeldt sier han tar sikte på å få til en samling for å bli enige om grunnleggende ting: Hvem skal bidrag hentes fra, hvilke verdier skal man stå for, hva slags ressurser skal man bruk og så videre. Så er målet å komme i gang med konkrete aktiviteter.

– Det må arbeides i mange dimensjoner. Det må lages kursopplegg og piloter som vi kan teste på skoler. Folk har henvendt seg fra andre steder i landet. Vi må finne ut av hva slags verktøy vi skal bruke, hvordan vi skal samarbeide og dele materiale.

Sommerfeldt ser for seg frivillige som tilbyr kveldsaktiviteter på barne- og ungdomsskoler.

– Mange tilbyr seg å undervise. Andre vil være med å lage undervisningsmateriale.

Går det som Sommerfeldt vil, kan initiativet utløse et nytt grunnlag for en varig heving av nivået på norsk IT-kompetanse i Norge.

Les mer om: