Vil lage mobile Internett-løsninger med norsk databaseteknologi

Cell Network og Birdstep Technology går sammen om å utvikle mobile internettløsninger basert på Birdsteps databaseteknologi, Icebreaker. Avtalen blir inngått i dag.

Cell Network og Birdstep Technology går sammen om å utvikle mobile internettløsninger basert på Birdsteps databaseteknologi, Icebreaker. Avtalen blir inngått i dag.

- Vi ønsker å tilby kundene og samarbeidspartnerne våre et totaltilbud, sier administrerende direktør Bente Sollid i Cell Network ASA i en pressemelding.

- Birdsteps databaseteknologi vil stå i høysetet når vi utvikler neste generasjons løsninger for mobil telekommunikasjon der håndholdte enheter må ha muligheter for lokal lagring og høy yteevne, sier hun.

Resultatet av samarbeidet er for eksempel at konsulenter på reisefot vil være i stand til å behandle større mengder data på en håndholdt enhet. Analyser fra blant andre Gartner Group viser at den økte båndbredden som forventes med GPRS- og UMTS-teknologien vil skjerpe kravene til lokal datakraft. Grunnen er at brukerne vil forlange tunge applikasjoner som effektivt tar seg av både e-handel, transaksjoner og annen lokal databehandling.

GPRS og UMTS er kommende løsninger for høyere båndbredde i mobilnettene. Førstnevnte vil gi en teoretisk overføringskapasitet på omlag 170 kilobits per sekund, mens den reelle kapasiteten vil ligge rundt ISDN-nivå når løsningene kommer på markedet - trolig ikke før til neste år.

Med UMTS (universelt mobiltelefonisystem) snakker en om å få multimediakapasitet i lomma - med en maksimalkapasitet på nærmere to megabits per sekund, mens normalkapasiteten vil ligge rundt et par hundre kilobit per sekund. UMTS-lisenser skal være tildelt i alle EU-land senest 1. januar 2002.

- Birdsteps databaseteknologi øker yteevnen og åpner dermed døren for en lang rekke nye applikasjoner og tjenester på det mobile nettverket, hevder Henning Klemp, administrerende direktør i Birdstep Technology AS i pressemeldingen.

Til toppen