Abonner
JUSS OG SAMFUNN

Vil lage nytt IT-tilsyn

Universell utforming får millioner.

Fornyingsminister Rigmor Aasrud (ap) vil at det opprettes et tilsynsorgan for å følge med på at private og offentlige bedrifter holder seg til kommende regler for universell utforming av IKT. Tiltaket har fått 4 millioner kroner i årets statsbudsjett.
Fornyingsminister Rigmor Aasrud (ap) vil at det opprettes et tilsynsorgan for å følge med på at private og offentlige bedrifter holder seg til kommende regler for universell utforming av IKT. Tiltaket har fått 4 millioner kroner i årets statsbudsjett. Bilde: Per Ervland

I statsbudsjettet for 2013 går regjeringen inn for å bevilge 4 millioner kroner til universell utforming av IKT. Helt konkret skal pengene gå med til å etablere et nytt tilsyn, som skal være med å ivareta at forskriftene om universell utforming av IKT blir overholdt.

Det er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som skal etablere tilsynet, som vil få sitt kontor i Leikanger. Der har Difi i dag avdelingskontor.

Den kommende forskriften vil pålegge både offentlige og private virksomheter å benytte seg av IKT-løsninger som kan brukes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnivå. Men forskriften beregner seg til virksomhetenes hovedløsninger som er rettet mot allmennheten.

– I første omgang vil forskriften kun gjelde automater og nettløsninger. Kravene i forskriften vil bli spesifisert gjennom henvisninger til internasjonale standarder og retningslinjer, skriver Fornyingsdepartementet i en pressemelding. Det er dette departementet som har bevilget pengene.

Difi vil i løpet av 2013 starte etableringen av tilsynet. I første omgang vil tilsynet ivareta veilednings- og informasjonsplikten knyttet til det nye forvaltningsregimet. Når kravene i forskriften trer i kraft vil Difi også kontrollere hvordan kravene etterleves.

Les alle våre saker om statsbudsjettet 2013 her.

    Les også:

Les mer om: