Vil legge IKT-sikkerhet rett under presidenten

I USA foreslår en offentlig kommisjon at en ny IKT-sikkerhetssjef skal rapportere direkte til presidenten.

Vil legge IKT-sikkerhet rett under presidenten

I USA foreslår en offentlig kommisjon at en ny IKT-sikkerhetssjef skal rapportere direkte til presidenten.

I august 2007, etter en serie med angrep mot IKT-systemer i USAs forsvarsdepartementet og andre deler av den offentlige forvaltningen, fikk Center for Strategic and International Studies (CSIS) i oppdrag å opprette en kommisjon med mandat å foreslå en omorganisering av USAs kyberforsvar.

Rapporten skal publiseres i dag. Hovedinnholdet har lekket ut til nyhetsbyråene og store aviser som Wall Street Journal.

Anbefalingene fra kommisjonen antas å bli retningsgivende for hvordan den kommende presidenten, Barack Obama, vil følge opp et initiativ som den sittende presidenten, George W. Bush, lanserte tidligere i går. Initiativet har en ramme på 15 milliarder dollar. Kommisjonen er satt sammen av både IKT-eksperter og representative politikere fra begge de to store partiene. De sistnevnte er hentet fra underkomiteen for kybersikkerhet i representantenes hus.

Det mest vidtrekkende forslaget fra CSIS-kommisjonen går ut på å utnevne en egen IKT-sikkerhetssjef som rapporterer direkte til presidenten.

Stillingen vil bistås av en egen stab på 10 til 20. Det nasjonale sikkerhetsrådet (National Security Council, NSC) skal tilføres flere eksperter innen kybersikkerhet, og disse skal samarbeide tett med IKT-sikkerhetssjefens egen stab.

Begrunnelsen for denne omorganiseringen, og for å opprette en ny toppstilling på samme nivå som NSC-direktøren selv, er at departementet for innenrikssikkerhet (Department for Homeland Security) har vist seg å ikke mestre utfordringen innen kybersikkerhet. Departementet ble opprettet etter terrorangrepene 11. september 2001, men har ikke vært i stand til å samordne USAs forsvar mot en trussel som dreier seg om både militære, kriminelle og etterretningsmessige forhold.

Det ventes at kommisjonens anbefalinger vil skape kraftig debatt. Det vil også premisset for anbefalingene: Rapporten slår fast at Bush-regjeringen har sviktet i sikringen av kyberrommet, og at USA er i ferd med å tape kampen om kyberrommet.

Obama lovet under valgkampen en sterkere prioritering av kybersikkerhet. Flere medlemmer av CSIS-kommisjonen arbeider i hans overgangsstab. Blant dem er Paul Kurtz, tidligere rådgiver innen kybersikkerhet for regjeringene til både Clinton og Bush. Kurtz leder i dag den gruppen i Obamas overgangsstab som arbeider med kybersikkerhet.

Talspersoner for overgangsstaben har hittil avslått å kommentere rapporten. På den andre siden har Obama gjentatte ganger kritisert Bush for dårlig kyberberedskap, og sagt at det trengs en «nasjonal kyberrådgiver» som rapporterer direkte til presidenten.

    Les også:

Til toppen