Vil male Afrika grønn med Windows

Microsoft satser grønt i en ny modell for forretninger i Afrika, i samarbeid med FN.

Vil male Afrika grønn med Windows

Microsoft satser grønt i en ny modell for forretninger i Afrika, i samarbeid med FN.

Microsoft samarbeider med FN-organisasjonen UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) om et prosjekt for å fremme bruken av IKT blant småbedrifter i det afrikanske landet Uganda.

I forrige uke åpnet ugandiske styresmakter et senter for oppgradering og videresalg av brukte PC-er, Uganda Green Computers Co (UGCC). Senteret er hovedsakelig finansiert av lokale krefter, fra både privat og offentlig virksomhet, med bistand fra UNIDO og Microsoft. Erfaringene fra senteret vil bli brukt til liknende initiativ i andre afrikanske land.

Forretningsmodellen til UGCC er laget med tanke på at den skal være bærekraftig i dobbelt forstand, det vil si både kommersielt og miljømessig. Selskapet skal ta inn brukte pc-er, overhale dem, og selge dem videre til fra tilsvarende 175 dollar og oppover, tilsvarende rundt en tredel av det en ny forretnings-pc koster i Uganda. De overhalte pc-ene skal selges med ett års garanti og utstyres med ekte Windows.

UGCC skal videre etablere en returordning. Det innebærer at når en pc definitivt ikke kan brukes lenger, skal det sørges for gjenbruk av verdifulle komponenter, videresalg av verdifullt materiale, lokal resirkulering av stål og plast, og hensiktsmessig avhending av giftstoffer.

Målet er å håndtere 10 000 overhalte pc-er i året. Det første 300 enhetene er allerede solgt.

Salget foregår gjennom lokale distributører som UGCC skal sørge for får opplæring i både salgt, markedsføring og support. Seks distributører er på plass, innen et år skal de være 20. UGCC og deres distributører vil også nyte godt av tjenestene til distriktssentre for forretningsinformasjon – «District Business Information Centres» – som UNIDO har etablert over hele Uganda. Disse sentrene bistår med internettilgang og rådgivning innen forretningsvirksomhet og bruk av IKT.

UGCC selv har per i dag 22 årsverk, og regner med å vokse til 50 i løpet av et års tid.

Microsofts engasjement i UGCC og tilsvarende prosjekter skjer gjennom selskapets Unlimited Potential Group under ledelse av Will Poole. Poole sier gruppen vil fortsette å arbeide med UNIDO for å se hvordan de vil kunne etablere tilsvarende virksomhet i andre afrikanske land. Det felles målet for FN og Microsoft er å nå «den neste milliarden», det vil si doble tallet på mennesker som nyter godt av moderne IKT fra én til to milliarder innen 2015.

Til toppen