Vil merke CD-er med kopisperre

Regjeringen utreder nye krav til merking av kopibeskyttede CD-er, kanskje takket være digi.no.

Regjeringen utreder nye krav til merking av kopibeskyttede CD-er, kanskje takket være digi.no.

I forrige uke lanserte digi.no et forslag på bakgrunn av den nye åndsverksloven. Den nye loven lar plateselskaper legge på kopisperre på alle CD-er de vil, og kriminalisere dem som bryter kopisperren for å ta private kopier, for eksempel til en MP3-spiller.

digi.no foreslo at minstekravet da burde være at alle CD-er med kopisperre var klart og tydelig merket. I dag er det bare EMI som gjør dette. DinSide, en søsterpublikasjon av digi.no, laget så en sak der man kunne sende en e-post til stortingsrepresentanter med forslag om å innføre lovverk for å sikre slik merking.

Dette ser nå ut til å ha ført frem. Barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF) gikk fredag ut og varslet at regjeringen er positiv til forslaget. Departementet forteller til digi.no at man nå arbeider med saken – «ut i fra innspill fra flere stortingspolitikere».

– Dette må Norge møte med bedre og mer forståelige merkeordninger enn det som finnes i dag. Det er ikke sikkert at forbrukerne vil betale like mye for CD-er som ikke kan kopieres, men det viktigste er at de må kunne foreta et reelt valg, sier forbrukerstatsråden.

digi.no får vite at Dåvøy har fått Kulturdepartementet til å starte en utredning.

– Dette har blitt diskutert på politisk nivå. Vi skal derfor gå igjennom dette og se om eksisterende lovgivning gir dekning for å kreve merking av kopibeskyttede CD-er, forteller Bengt Hermansen, sjef for medieavdelingen i Kulturdepartementet til digi.no.

Hermansen forteller at han i utgangspunktet mener at dagens forbrukerkjøpslov i utgangspunktet allerede er god nok. Kanskje også markedsføringsloven lar myndighetene informere musikkbransjen om merkekrav.

Får man en annen vare enn det man forventet, kan man kanskje med dagens lovverk påberope et krav om å få returnere CD-en, poengterer Hermansen. Da vil departementet informere musikkbransjen og presisere dette kravet.

– Hvis det skulle være slik at dagens lov ikke strekker til, må vi fremme et lovforslag. Dette krever ikke noe eget, stort prosjekt og vil kunne gjøres fort, forteller Hermansen til digi.no.

Her kan du lese kommentaren der digi.no foreslo merking av alle kopisperrede CD-er og andre forslag til hvordan man kan møte de nye kopireglene.

Til toppen