Vil nekte å føye seg etter IT-kravene

Dagens ungdom kan bli en utfordring for IT-avdelingene når de begynner å jobbe.

Vil nekte å føye seg etter IT-kravene

Dagens ungdom kan bli en utfordring for IT-avdelingene når de begynner å jobbe.

Konsulentselskapet Accenture har gjennomført en undersøkelse i USA blant generasjon Y, det vil si ungdommer som i dag er mellom 14 og 27 år gamle.

Etter å ha spurt et tilfeldig utvalg av 400 personer har Accenture kommet til flere konklusjoner som vil påvirke hva IT-avdelinger vil måtte bryne seg på, og etterhvert også tilpasse seg.

52 prosent av de spurte sier at tilgang til teknologi er en viktig faktor når de vurderer potensielle arbeidsgivere. Denne prosentandelen øker til 67 prosent når det er studenter på høgskoler som svarer.

Blant de som allerede er i jobb, er det få som har tatt seg bryet med å sette seg inn i reglene for hvordan IT-systemene skal brukes. Hele 60 prosent har ikke gjort det, eller har bevisst valgt å ignorere IT-avdelingens regler.

En annen viktig faktor er at internetts første «killer applikasjon», e-posten, i stadig mindre grad brukes. Mens de eldste i generasjon Y-gruppen bruker hele 9,5 timer i uken på e-posten, er den helt nede i 2 timer blant de yngste. De har i stor grad gått over til å bruke SMS, lynmeldinger og sosiale medier istedenfor.

Det at dagens ungdommer til enhver tid har andre syn på hvordan arbeidslivet skal bli er intet nytt. Slik har det stort sett vært bestandig, og selv om arbeidslivet gradvis forandrer seg er det som regel de nyansatte ungdommene som må tilpasse seg bedriftenes krav.

Spørsmålet denne gangen er om de nye teknologiene gir en så tydelig effektiviseringsgevinst at det blir bedriftene og IT-aveldingene som må tilpasse seg generasjon Y, og ikke omvendt.

Her kan du lese mer om undersøkelsen.

Til toppen