Vil øke abonnementsprisen

Tross kraftig kritikk mot vårens prisøkning på telefonabonnement, mener Post og teletilsynet at at prisen kan settes enda mer opp.

Tross kraftig kritikk mot vårens prisøkning på telefonabonnement, mener Post og teletilsynet at at prisen kan settes enda mer opp.

- Telenors priser skal være kostnadsorienterte, og derfor kan prisen godt gå opp, sier fungerende leder for Post- og teletilsynet, Eugene Landeide, til Dagsnytt, ifølge NRK Tekst-TV.

Post- og teletilsynet tror at prisen på telefon-abonnementer er for lav, og mener at den godt kan settes opp.

Telenor satte prisen opp på telefonabonnement fra 1. mars med 216 kroner per år for et vanlig abonnement, og også da anbefalte Post- og teletilsynet at Telenor skulle sette opp prisene på det faste abonnementet. Da ble Telenor anbefalt å rebalansere sine priser slik at overskuddene på samtaleavgiftene ble redusert ved å sette ned prisene på bruken, samtidig som en dekket opp underskuddet på tilknytningsavgiften, som blir dekt av abonnementsprisen, ved å sette opp abonnementsavgiftene.

Ifølge Telenor foreligger det ingen planer om sette opp noen priser. Tvert imot så varsler Telenor allerede nå at prisen på telefonsamtaler vil gå ytterligere ned til høsten.

Til toppen