KARRIERE

Vil øke kvinneandelen i IT-bransjen

Kvinneandelen i IKT-bransjen er lav, men i dag starter nettverksmøtet som skal samle kvinnene.

For rundt ett år siden gjennomførte IKT-Norge, Microsoft og Mamut en undersøkelse som viste at kvinner er meget fornøyd med å arbeide i IT-bransjen i Norge. Undersøkelsen er oppsiktvekkende fordi IKT-bransjen sliter med en lav kvinneandel og få kvinnelige styremedlemmer. I tillegg viste en lignende undersøkelse i England at kvinner mistrivdes sterkt i IKT-bransjen.

Informasjonsansvarlig Kristin Fjeld i Microsoft Norge tror den lave andelen kvinner kan skyldes dårlig markedsføring av nettopp trivsel og muligheter i bransjen.

Det var foranledningen til at det i fjor ble arrangert en Inspirasjonsdag for kvinner i IT-næringen for å inspirere de som allerede er i bransjen til å være gode ambassadører - og forbilder for andre.

- Dagen ble en suksess med enormt oppmøte, blant annet av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem, forteller Fjeld.

I etterkant av dagen ble det sendt ut en undersøkelse til kvinnene som deltok om hva slags videre hvillke tiltak de ønsket seg. Tilbakemeldingene viste at kvinnene savnet en felles møteplass. Od@ nettverket ble derfor etablert mot slutten av 2006 og skal være en felles møteplass for diskusjon, erfaringsutveksling og kompetanseutvikling. Nettverket skal da også på sikt drive motivasjonsrettet arbeide i skoler og på andre arena.

I dag arrangerer Od@ nettverket sin første nettverksamling. Od@ nettverket har til hensikt å øke andelen kvinner i IT-bransjen, på IKT-studier og i styrerommene.

På den første samlingen er nettverksbygging i seg selv temaet. Dette blant annet på bakgrunn av en artikkel i Personal og Ledelse som hevder kvinner er mye dårligere enn menn til å bygge nettverk. Den samme artikkelen tar også opp at det i dag ikke nok å være flink pike - hvis du vil opp og frem må du bygge nettverk og bruke kontaktene dine aktivt.

Fjeld forteller om en stor interesse for samlingen i dag, med rundt 60 påmeldte.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.