Vil omskolere ledige ingeniører

NITO frykter at ingeniørene blir rammet av finansuroen, og ber om drahjelp fra finansministeren.

Vil omskolere ledige ingeniører

NITO frykter at ingeniørene blir rammet av finansuroen, og ber om drahjelp fra finansministeren.

Fortsatt er IT-ledigheten på et absolutt bunnivå. Ferske tall fra NAV viser at vi nå bare har 724 IT-ledige i Norge, som er rekordlavt.

Men blant de IT-områdene man likevel kan spore en svak vekst er ledigheten blant ingeniører som jobber mot bygg og anleggsbransjen.

Nå vil NITO omskolere ledigmeldte ingeniører i privat byggesektor til kommunal sektor.

NITO har sendt et brev til finansministeren hvor forslagene skisseres. Organisasjonen har registrert at finansministeren har uttalt at det skal komme en ytterligere krisepakke i månedsskifte januar/februar, rettet inn mot de som nå blir ledige eller permitterte. Selv om ingeniørene i dag ikke utgjør den største gruppen ledigmeldte, forventer NITO at også ingeniørene vil bli berørt i sterkere grad i året som kommer.

- Dette vil være et viktig virkemiddel i den pågående krisen, som vil kunne ha sysselsettingseffekter utover det å øke ingeniørbestanden i kommunal sektor, sier Marit Stykket, president i organisasjonen.

NITO har foreslått for ministeren å omskolere ledigmeldte ingeniører fra den private byggsektor til områder innen kommunal sektor, hvor slik kompetanse er etterlengtet. Vi tror dette vil være et viktig sysselsettingspolitisk virkemiddel i den pågående krisen, som vil kunne ha effekter utover det å øke ingeniørbestanden i kommunal sektor.

Stykket sier at om man setter kommunene i stand til å planlegge, utvikle og implementere egne bygge- og vedlikeholdsprosjekter, vil dette ha store ringvirkninger for den private byggenæringen.

- I tillegg vil dette muliggjøre en større satsing på sårt tiltrengt offentlige vedlikehold og byggeprosjekter med fokus på å nå regjeringens egne miljø og klimamål.

NITO har sett positivt på de forskjellige krisepakker som regjeringen har lagt fram i forbindelse med finanskrisen.

- For oss i NITO, som organiserer nærmere 62.000 ingeniører og teknologer, med stor andel i private virksomheter, har det vært spesielt positivt å registrere de tiltak som er satt inn både for Garanti-Instituttet for Eksportkreditt, men også for Eksportfinans. Etter vår oppfatning kom disse tiltakene i rett tid til å trygge mange ingeniørarbeidsplasser.

Til toppen