Vil omskolere ledige ingeniører

Vil omskolere ledige ingeniører

NITO frykter at ingeniørene blir rammet av finansuroen, og ber om drahjelp fra finansministeren.

Fortsatt er IT-ledigheten på et absolutt bunnivå. Ferske tall fra NAV viser at vi nå bare har 724 IT-ledige i Norge, som er rekordlavt.

Men blant de IT-områdene man likevel kan spore en svak vekst er ledigheten blant ingeniører som jobber mot bygg og anleggsbransjen.

Nå vil NITO omskolere ledigmeldte ingeniører i privat byggesektor til kommunal sektor.

NITO har sendt et brev til finansministeren hvor forslagene skisseres. Organisasjonen har registrert at finansministeren har uttalt at det skal komme en ytterligere krisepakke i månedsskifte januar/februar, rettet inn mot de som nå blir ledige eller permitterte. Selv om ingeniørene i dag ikke utgjør den største gruppen ledigmeldte, forventer NITO at også ingeniørene vil bli berørt i sterkere grad i året som kommer.

- Dette vil være et viktig virkemiddel i den pågående krisen, som vil kunne ha sysselsettingseffekter utover det å øke ingeniørbestanden i kommunal sektor, sier Marit Stykket, president i organisasjonen.

NITO har foreslått for ministeren å omskolere ledigmeldte ingeniører fra den private byggsektor til områder innen kommunal sektor, hvor slik kompetanse er etterlengtet. Vi tror dette vil være et viktig sysselsettingspolitisk virkemiddel i den pågående krisen, som vil kunne ha effekter utover det å øke ingeniørbestanden i kommunal sektor.

Stykket sier at om man setter kommunene i stand til å planlegge, utvikle og implementere egne bygge- og vedlikeholdsprosjekter, vil dette ha store ringvirkninger for den private byggenæringen.

- I tillegg vil dette muliggjøre en større satsing på sårt tiltrengt offentlige vedlikehold og byggeprosjekter med fokus på å nå regjeringens egne miljø og klimamål.

NITO har sett positivt på de forskjellige krisepakker som regjeringen har lagt fram i forbindelse med finanskrisen.

- For oss i NITO, som organiserer nærmere 62.000 ingeniører og teknologer, med stor andel i private virksomheter, har det vært spesielt positivt å registrere de tiltak som er satt inn både for Garanti-Instituttet for Eksportkreditt, men også for Eksportfinans. Etter vår oppfatning kom disse tiltakene i rett tid til å trygge mange ingeniørarbeidsplasser.

Til toppen