Vil oppdatere pseudopensjonister

LO, NHO og Næringsdepartementet vil styrke kompetansen hos eldre arbeidstakere. Målet er å oppdatere seniormedarbeidere, slik at de involveres i bedriftens utvikling inntil de pensjoneres.

Etter initiativ fra LO og NHO har Nærings- og handelsdepartementet sammen med partene besluttet å sette i gang et forprosjekt for å avklare hva som skal til for å øke kompetansen hos eldre arbeidstakere. Det opplyser departementet i en pressemelding.

Forprosjektet har en ramme på to millioner kroner og skal være avsluttet våren 2002. Partene har inngått avtale med Næringslivets Kompetansenett - NKN - om gjennomføringen av forprosjektet.

Ved å oppdatere eldre arbeidstakerne kompetansemessig, vil bedriftene få mer motiverte medarbeidere og øke produktiviteten, mener departementet som opplyser at forskning viser at det er en positiv sammenheng mellom utdanning og sysselsetting blant seniormedarbeidere.

I den neste tiårsperioden vil antallet eldre arbeidstakere øke merkbart samtidig som antallet yngre arbeidstakere vil gå ned. Samtidig er det en tendens til at den reelle pensjonsalderen i gjennomsnitt har gått ned.

Følgende punkter er listet som bakgrunn for opplæringsprosjektet.

  • Arbeidskraftbehovet er stort og det er viktig at tilgjengelige arbeidskraftsressurser er i arbeide.
  • Den høye forandringstakten gir eldre arbeidstakere et stort behov for oppdatering av kunnskap og kompetanse.
  • Store forskjeller i kompetanse mellom yngre og eldre arbeidstakere bidrar negativt til arbeidsmiljøet og kan i verste fall støte ut eldre arbeidstakere.
  • Resultater antyder at det er mulig å spare inn opplæringskostnader i løpet av meget kort tid. Tilgjengelig dokumentasjon tyder på at arbeidsgivere i dag ikke i tilstrekkelig grad satser på opplæring av eldre arbeidstakere.
  • Samfunnet taper på sykefravær, uførhet og tidlig pensjonering.
Til toppen