KARRIERE

Vil outsource, trenger flere ansatte

De aller fleste kjøp av IT-tjenester i Europa vil innen 2005 være outsourcing-basert. Er din bedrift forberedt?

5. nov. 2003 - 09:51

For å lykkes med kjøp av større IT-outsourcing-tjenester, må kjøpere av slike tjenester investere i nyansettelser. Effektiv håndtering av outsourcingspartnere krever en helt annen kompetanse og organisasjonstruktur enn det man finner i dagens bedrifter.

Denne kraftsalven kommer fra analyseselskapet Gartner Group som spår at de aller fleste kjøp av IT tjenester i Europa innen 2005 vil være outsourcing-basert.

Mangel på outsourcing kompetanse hos kjøper

Trenden til å outsource IT-tjenester har økt drastisk de siste 18 månedene. Flere av de store dataleverandørene har kastet seg på outsourcingsbølgen som forventes å øke kraftig også i tiden fremover.

Men selv om det nå er mange kompente outsourcingstilbydere, så er det i stedet mangel på kompetanse hos kjøper som ser ut til å dominere. Dette ifølge Gartner Group som også påpeker at disse selskapene heller ikke har gjort nødvendige endringer i sin lederstruktur for å utvikle og vedlikeholde sine nye forretningspartnere.

I dag finnes det liten vilje til å investere i nødvendig kompetanse for å lykkes med denne type partnerskap, noe som har en direkte sammenheng med hvorvidt en organisasjon vil lykkes med gjennomføringen av sin outsourcing-strategi.

Dette gir seg allerede utslag i flere av dagens større outsourcing-avtaler, og nyere målinger viser at mindre enn 50 prosent av de største kjøperne av IT-outsourcede tjenester er fornøyd med de resultatene som er oppnådd.

Ifølge Ian Marriot, VP of IT Services and Sourcing i Gartner, må firmaer nå sette fokus på ansettelser av personer som har spesiell kompetanse til å håndtere denne type partnere.

Behov for ny organisasjonsstruktur

Marrot understreker at bedriftsledere nå må gjøre en grundigere kartlegging av hvilken kompetanse man mangler og med dette som basis etablere en organisatorisk struktur som ivaretar de viktige partner relasjonene for å lykkes med gjennomføringen av sin outsourcing-strategi.

Gartner viser til at de så langt ikke har sett et eneste europeisk selskap som har fått på plass en formell organisasjonsstruktur som ivaretar dette behovet. Dagens kjøpere av outsourcing-stjenester er i stedet avhengig av et lite antall nøkkelansatte for at outsourcing-samarbeidet i det hele tatt skal fungere.

Få karrieremuligheter innen IT outsourcing i dag

En prinsipiell svakhet i dagens strategiske outsourcing-relasjoner er at de som har ansvar hos kjøper for gjennomføringene og etterfølgende partnerrelasjoner ofte mangler relevant kompetanse. Som regel har de også andre viktige interne oppgaver som skal gjøres på samme tid. Selve funksjonen er dessuten undervurdert. Den relevante kompetansen og nødvendige prosessene som burde ivareta denne type relasjoner er rett og slett ikke tilstede.

Ifølge Gartner finnes det i dag ikke tegn på at dette tas alvorlig blant toppledere, og så langt har utvikling og vedlikehold av eksterne partnere og leverandører ikke vært et aktuelt karrievalg for ambisiøse ledertalenter.

Analyseselskapet peker på fire nøkkelfunksjoner som må ivaretas i en slik ny organisasjonsstruktur:

 • 1. Decision making

  Lede teamet, iverksette strategien, riktig forvaring av avtaler, kjøreregler, tjeneste-omfang og nødvendige investeringer. Relevant erfaring vil komme fra relasjonsledelse, IT ledelse og konsulentvirksomhet. Sterke og effektive forreretningskommunikatører.

 • 2. Design authority

  Sluttføre avtaler, evaluere endringer, opprettholde standarder og sørge for integrasjon. Relevant erfaring vil komme fra løsningsarkiteter som kan kombinere erfaring fra personell, teknologi, finans og kommersiell ledelse.

 • 3. Business office

  Kontraktsledelse, risiko ledelse, revidering, prognose-beregninger og rapportering. Relevant erfaring vil typisk være erfarne forretningsanalytikere eller programansvarlige med rapportering og ledelseserfaring.

 • 4. Delivery

  Holde oversikt over individuelle leveranser, prosjektimplementering, operasjonell support og håndtering av personell, kostnader, risiko og vedlikehold. Relevant erfaring vil inkludere kommersiell og teknisk ledelse av prosjekter og drift.

Invester i "Corporate Glue"

Denne nye organisatoriske arkitekturen vil opptre som et ”Corporate Glue” som binder organisasjonens nettverk av forretningsenheter, forretningspartnere, og leverandører sammen på en effektiv måte.

Ifølge Gartner vil bedrifter i de aller fleste bransjer vurdere outsourcing i løpet at de neste 12 månedene. I så fall haster det med å få på plass en organisasjonsstruktur som legger forholdene til rette for en slik strategisk satsing.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.