Vil overvåke byråkratenes nettbruk

En amerikansk avis har gått til rettssak mot lokale myndigheter for å få tilgang til byråkratenes cookie-filer. Disse datafilene, som kan vise hvilke nettsteder den enkelte datamaskin har besøkt, er offentlige dokumenter, mener avisen.

Det er utgiveren av den månedlige Tennessee-avisen Putnam Pit, Geoffrey Davidian, som nå går til sak mot byen Cookeville for å få ut cookie-filene fra byens datamaskiner. Davidian sier til E&P Interactive at han ønsker å bruke cookie-filene for å granske nettstreifingen fra byens ansatte.

Cookie-filer er filer som kan legges på din harddisk av de nettstedene du besøker. Slike filer inneholder opplysninger om nettstedet du har besøkt. Ofte sier filene også noe om hvor ofte du har vært på nettstedet, og hvilke sider du har besøkt mens du har vært inne på det.

- For meg er disse filene som telefonutskrifter. De journalfører aktivitetene til offentlig ansatte, sier Davidian.

Han ønsker derfor å skape rettslig presedens for at slike filer ikke kan slettes, men at de skal betraktes som offentlige dokumenter etter Tennessees offentlighetslov og at byråkrater som nekter å utlevere slike filer skal kunne sanksjoneres på samme måte som når de nekter å utlevere offentlige dokumenter.

- Vi ønsker å kunne følge myndighetenes aktiviteter med hjelp av data de ikke kan endre. Vi ønsker også å skape presedens for at disse filene er offentlige, slik at slik at den bruken vi måtte gjøre av disse filene på et senere tidspunkt ikke gir myndighetene en unnskyldning for å unnta dem fra offentligheten, sier Davidian og vil ikke gå inn på om hans avis er ute etter spesifikk informasjon i filene.

Myndighetene i Cookeville har argumentert med at filene ikke er offentlige dokumenter ettersom de er laget av fremmede servere. Myndighetene har også hevdet at byens datamaskiner er satt opp slik at de ikke tar i mot cookie-filer og at den derfor ikke har slike filer å utlevere.

Direktør Jane Kirtley i Reporters Committee for Freedom of the Press mener at det store spørsmålet i denne saken er hvem som eier filene.

- For om det er usikkert hvem som eier dem, kan ikke myndighetene finne unntakshjemmel ved å si at filene ikke er byens eiendom. Den logiske analogien til disse cookie-filene er tilgang til offentlig ansattes mobiltelefonutskrifter, som er offentlige i de fleste delstater.

Andre har imidlertid tatt til ordre for at filene kan unntas fordi de kan inneholde personlige opplysninger som passord. Generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening mener at denne tolkningen også vil kunne bli tillagt vekt i Norge.

- Men om en kunne påvise at forvaltningen tar opp slike filer og bruker dem i saksbehandling, vil de nok regnes som saksdokumenter i lovens forstand. Da ville de være offentlige, sier Øy, som legger til at forvaltningen ikke ville kunne unnta slike filer som interne dokumenter, ettersom de er lagt på maskinen av parter utenfor forvaltningen.

Til toppen