RESULTATERFINANS

Vil på børs med brukte PC-er

Kim Romero i brukthandleren Greentech mottar alt fra nye maskiner til søppel, men tjener likevel gode penger.

10. des. 2007 - 07:27

Selskapet Greentech ble etablert i 2000 for å samle inn, rehabilitere og videreselge brukte PC-er. De ble kjent for hele Norge i 2003, da Sarpsborg kommune kjøpte pallevis av Greentechs brukte PC-er og lot Linpro bygge dem om til tynne klienter. Gjennomsnittsprisen for kommunens MultiFrame-klienter var 400 kroner, og prosjektet ble betraktet som svært vellykket.

    Les også:

I 2005 grunnla Kim Romero (bildet) og Kim Jensen selskapet Addex Distribution for å levere highend utstyr til serverrom – inkludert logistikk og andre tjenester – og fikk Greentech inn som investor. I mai i år ble selskapene reorganisert. Denne prosessen endte med at Romero, Jensen og Greentech-gründer Steinar Aune ble hovedaksjonærer i Greentech Holding via sine investeringsselskaper, mens Greentech Holding på sin side eier 100 prosent av Greentech AS og Addex Distribution AS, samt i nyervervelsen iTale, en leverandør av totalløsninger for mobiltelefoni i bedrifter, det vil si både telefoner og skreddersydde abonnementsløsninger der kunden selv velger operatør.

Per i dag teller Greentech-selskapene 34 ansatte.

– Vi forbereder en børsintroduksjon av Greentech Holding, sier Romero til digi.no. – Vi håper å kunne gjennomføre den i løpet av desember.

Romero mener reorganiseringen og kjøpet av iTale gir alle Greentech-selskapene et betydelig potensial for vekst.

– Vi kjører Greentechs salg av brukte PC-er inn i et nytt spor, der vi skal etablere Greentech som et respektert merkevare. Greentech har 85 prosent av sin omsetning mot det offentlige, mens iTale har 82 prosent av sin omsetning mot private bedrifter. Det betyr at vi kan høste gevinst ved å krysse kundeporteføljene. Det er dessuten ofte samme innkjøpssjef som kjøper mobiltelefoner og datautstyr. Vi kommer til å beholde fokuset på bedrifter og organisasjoner: Vi er ikke innrettet mot forbrukermarkedet.

Etableringen av Greentech som respektert merkevare bygger på en gjennomtenkt prosess for behandlingen av brukte PC-er fra de samles inn og til de leveres kunden.

– Vi mottar alt fra helt nye maskiner til søppel. Det som er ubrukelig sendes til miljøvennlig resirkulasjon. De andre gjør vi helt rene, blant annet ved å sette dem i et vakuumkammer der alt støv blåses bort. Det sikrer at maskinen lever lenger, fordi kjølingen av komponentene blir som da maskinen var ny. Så kjører vi hver PC gjennom en fullverdig sletting av alle data på harddisken.

Sletteprosessen er nøkkelen for tilliten mellom Greentech og dem som leverer fra seg PC-ene: Det må ikke være mulig å gjenvinne opplysninger fra forrige eier når man kjøper en Greentech-PC.

– Vi har etablert en svært effektiv ordning der 21 PC-er kan slettes samtidig fra hver arbeidsstasjon i produksjonen. I dag har vi fire arbeidsstasjoner i produksjon, og kan slette totalt 84 maskiner samtidig.

Når PC-en er vasket og slettet vurderes den til en av tre kvalitetsnivåer.

– De tre nivåene er «Gold», «Silver» og «Economy». Gold har høy kvalitet, og omfatter maskiner som er fra 6 til 15 måneder gamle. Det pakkes i antistatisk plast før de legges i eske. Det å handle Greentech Gold skal være som å handle nytt. Forskjellen er prisen: Vi ligger 30 til 60 prosent under det en ny maskin koster.

Greentech har økt sin kapasitet til å rehabilitere brukte PC-er fra 80 000 i året til 300 000, forteller Romero.

– I dag kommer rundt 20 prosent av maskinene våre fra store bedrifter når disse fornyer sin PC-park. I avtalene vi har med disse, for eksempel Statoil, tar vi i mot PC-ene og siler selv ut dem vi regner med ikke er salgbare. Dem vi rehabiliterer, selger vi videre på kommisjon. Vi betaler med andre ikke Statoil og andre i denne kategorien før vi selv har solgt varen videre. Avtalen med Statoil innebærer at vi foretar fire avregninger i året. Vi har etablert en strømlinjeformet logistikk i forbindelse med denne typen avtaler, og vi tar sikte på å få flere.

De øvrige 80 prosent av PC-ene som selges gjennom Greentech, hentes fra det internasjonale markedet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Store muligheter for norsk design i USA
Store muligheter for norsk design i USA

– Typiske kilder til slike maskiner er fra leasingselskaper, og fra tilfeller der oppkjøp og konkurser gjør mange maskiner ledige. Den største kilden til de nyeste maskinene som Greentech selger, er fra tilfeller der ledende produsenter konkurrerer om å selge til store organisasjoner.

Romero beskriver dette slik:

– Det kan være at for eksempel HP, Dell eller Lenovo forhandler om en stor og strategisk case som de kan vise til videre i sin egen markedsføring. For å øke tallet på PC-er som de selger til den aktuelle kunden, kan de tilby seg å kjøpe opp mange av PC-ene som kunden allerede har. Da får de en langt større case å skryte av. Samtidig sitter de igjen med et betydelig antall ofte ganske nye maskiner av et konkurrerende merke. Slike kan de ikke selge selv. Men de selger dem til oss. Dette er ikke så stort i Norge, men det er veldig stort i Tyskland og andre store land nedover i Europa. Det gjør at vi har stor tilgang på varer.

Oppkjøpsvirksomheten utover Norge og Nordens grenser, og den nærmest ubegrensede tilgangen dette gir Greentech på brukte PC-er, gjør at Romero tillater seg å formulere en ambisjon om å gjøre sitt selskap til den ledende nordeuropeiske aktøren innen resirkulert IT-utstyr.

– En annen faktor er at vi har få konkurrenter. Inn/Out gikk konkurs i våres. De som har størst volum i Norge foruten Greentech, Alternativ Data, har en helt annen profil enn oss: Det meste av det de leverer, er så gammelt at det må selges i andre land enn Norge. De omsetter langt mindre enn oss. Dessuten ble de nylig kjøpt av El/Retur, altså en organisasjon som destruerer utstyr. Det understreker forskjellen i forhold til profilen vår.

Arbeidet med å gjøre Greentech til merkevare skal understreke denne forskjellen.

– Vi vil at folk skal kunne si at de vil kjøpe inn Greentech-maskiner, selv om maskinen de faktisk mottar er en Dell eller en HP. I forlengelsen av dette ser vi for oss at for eksempel et offentlig organ fatter vedtak om å gå til innkjøp av Greentech Gold.

Greentech har per i dag 5000 registrerte kunder, hvorav rundt en tredel har vært aktive det siste året. I 2006 ble det solgt 74 000enheter for til sammen 54 millioner kroner. I forbindelse med børsintroduksjonen er det stilt opp forente regnskap for det tre første kvartalene i år. Tallene, som altså omfatter iTale, viser en omsetning på 149 millioner kroner og et resultat på 10,2 millioner før skatt. Trekker man fra iTale, og sammenlikner med den samme perioden i fjor, vokste omsetningen med 55 prosent.

– Vi er med i initiativet Grønn IT til IKT-Norge, og vi akter selvsagt å spille på at det også er fornuftig miljømessig å satse på rehabilitert utstyr. Godfølelsen det gir er en del av vårt budskap, avslutter Romero.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.