Vil påby IT-opplæring for eldre

Psykiater Hans Olav Tungesvik mener Norge har mye å hente på å lære opp eldre på IT.

Vil påby IT-opplæring for eldre

Akkurat som IKT har blitt en del av læreplanen og en av de fem ferdighetene på skolene, på lik linje med regning, skriving, muntlig framstilling og lesing, mener psykiater og tidligere politiker Hans Olav Tungesvik at politikere også må få inn IKT-opplæring for eldre.

Under åpningen av en tre dager lang konferanse i Tromsø om telemedisin, arrangert av Nasjonalt senter for telemedisin, pekte Tungesvik på behovet for å få de eldre til å bli mer operative og nyttige i samfunnet.

Tungesvik er også leder for Statens seniorråd, og registrerer i dag en svært oppegående og ressurssterk eldre gruppe som stadig blir flere.

Han definerer eldre som dem mellom 67 til 79 år, og de eldste eldre dem over 80 år. I dag utgjør denne gruppen 13 prosent av Norges befolkning, men vil vokse til 18 prosent i 2040 og 21 prosent i 2050.

– Folk lever lenger i dag enn for 50 år siden, og er både friskere og har mer ferdigheter enn noen gang tidligere. Det er svært diskriminerende at mange skal ut av arbeidslivet nå de er over 65 år. Mange har både lyst og anledning til å jobbe lenger, påpeker Tungesvik.

En av utfordringene for eldre er mangel på teknologikunnskap, selv om stadig flere har et forhold til datamaskiner og mobiltelefon. Tungesvik mener at IKT må bli obligatorisk opplæring på eldresentre eller på biblioteker. Det er mye ressurser å hente fra eldre mennesker, og han synes det er forunderlig at Norge har en særegen tradisjon for å foretrekke yngre arbeidskraft.

Han viser til andre land som Tyskland, Frankrike, Russland og USA der toppolitiker og foregangsmenn gjerne er både i 60- og 70 årene.

I Norge derimot er det bare én over 65 år av dagens 169 stortingsrepresentanter. Folk over 60 har liten innflytelse på politiske arenaer. Det etablert som en kjensgjerning at yngre mennesker skal ha de viktigste posisjoner her til lands. Det gir oss faktisk et ufullstendig demokrati, mener Tungesvik.

Tungesvik berømmer likevel at det nå foreligger en stortingsmelding om eldre og IKT, og at politikere jobber for å øke pensjonsgrensen.

– Det avgjørende for å få eldre mer aktive i arbeidslivet er å tilrettelegge et pedagogisk program, der teknologi blir framstilt som morsomt og skapende slik at det blir lystbetont for de eldre å vokse i takt med den teknologiske utviklingen, sier Tungesvik.

Les mer om: