Vil presse gjennom patentdirektiv

EU-kommisjonen har blankt avvist EU-parlamentets krav om ny behandling av patent på programvare.

EU-kommisjonen har blankt avvist EU-parlamentets krav om ny behandling av patent på programvare.

EU-kommisjonens utkast til direktiv om patent på programvare – formelt kalt «Patentability of Computer-implemented Inventions» – har tidligere vært avvist av et flertall i EU-parlamentet. I februar krevde parlamentet enstemmig at hele behandlingen måtte begynne på nytt.

    Les også:

I stedet har EU-kommisjonen valgt å sette parlamentets synspunkter til side, og har varslet at det vil fremme utkastet til vedtak på førstkommende ministerrådsmøte. Det kan skje innen en uke.

Dette kommer fram av et brev fra EU-kommisjonens presiden Jose Manuel Barroso til EU-parlamentets president Borrell Fontelles, skriver Computer Business Review.

– Kommisjonen har ikke til hensikt å fremme et nytt utkast til parlamentet og [minister]rådet… Kommisjonen venter at rådet vil formalisere den politiske avtalen som et felles standpunkt så fort som mulig, heter det i brevet.

EU-kommisjonens framgangsmåte bryter ikke med EUs formelle regelverk, men kritikerne av patentdirektivet ser det som grovt udemokratisk å sette til side parlamentets enstemmige vedtak.

Kritikerne peker også på at stemningen i forhold til utkastet har snudd i flere land. I Polen og Danmark sier regjeringene nå nei til utkastet, mens det er vedtatt støtteresolusjoner for EU-parlamentets krav om gjenopptaking i nasjonalforsamlingene i Tyskland, Spania og Holland.

Det er ikke sikkert dette er nok til å hindre et raskt vedtak på et ministerrådsmøte. Der vil i så fall saken presenteres som punkt til vedtak uten debatt. Det er svært sjelden slike saker ikke blir vedtatt.

Til toppen