Vil profilere IT-næringen blant ungdom

IKT-Norge lanserer en kampanje for å få flere unge til å interessere seg for IT-fag.

Vil profilere IT-næringen blant ungdom

IKT-Norge lanserer en kampanje for å få flere unge til å interessere seg for IT-fag.

Ifølge tall som er utarbeidet av IKT-Norge vil det i august i år være 7000 ubesatte IT-stillinger i Norge.

Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge mener tallene er dramatiske, og slår fast at behovet for nyansettelser er langt høyere enn tidligere antatt.

IKT-Norge tar nå grep for å profilere IT-næringen, slik at ungdom skal bli langt mer klar over det mangfold av spennende og godt betalte stillinger som næringen byr på.

– Vi har nå opplevd at søknadene til IKT-fagene har sunket flere år på rad. Dette har skapt en svært presset arbeidsmarkedssituasjon og vi vil nå oppleve flere år med små kull av uteksaminerte IT-kandidater. Vi har rett og slett ikke vært gode nok til å profilere næringen og hva vi står for, sier Hoff.

Han mener det finnes tegn på at trenden kan være i ferd med å snu.

– Tall fra en undersøkelse som Visendi nylig har gjennomført blant ungdom for IKT-Norge, viser at så mange som 15 prosent av dagens videregående skoleelever svarer at de ønsker å studere ingeniørfag. Det er oppsiktsvekkende tall og viser at teknologi og realfag igjen ser ut til å interessere ungdom. For tre år siden var det kun 6 prosent som hadde ingeniørfag på topp. IT havner i årets undersøkelse vesenlig lenger ned på listen. Kun 3 prosent sier at de vil velge IT studier som sitt førstevalg. Vi har en jobb å gjøre når det gjelder å formidle hva IKT-næringen står for, og den er vi nå i full gang med, sier Hoff.

Styre i IKT-Norge har vedtatt å lansere en stor profileringskampanje. Hvert år i tre år skal det brukes flere millioner kroner på å gjøre IT-næringen mer synlig og attraktiv blant ungdom.

– Vi må gjøre noe med vårt image og det haster. Vi ser at ungdommen er svært ivrige brukere av IKT-løsninger, men samtidig er lite villige til å jobbe i vår næring i dag.

Hoff peker på at IKT-næringen kan tilby svært spennende utfordringer.

– Få om noen andre næringer er i så sterk grad med på å omforme og effektivisere det norske samfunnet. Arbeidsmiljøundersøkelser viser at de som jobber i næringen trives meget godt. Sykefraværet er rekordlavt og mange ansatte er medeiere i egen bedrift. Å jobbe i IKT-næringen byr på spennende utfordringer og store karrieremuligheter. Lønnsnivået er også svært konkurransedyktig.

Næringen trenger ikke bare ren IT-kompetanse, men også prosjektledere, markedsutdannede og forretningsutviklere.

– Vi må få bort nerdestempelet fra næringen sier Per Morten Hoff.

Profileringskampanjen skal rettes mot de som skal søke utdanning om to til tre år.

– Kampanjen vil derfor være på ungdommens premisser og gjennom de mediekanaler som de er opptatt av.

IKT-Norges medlemsbedrifter har ordrebøkene mer enn fulle for lang tid fremover og nye store oppgaver står i kø.

– I løpet av 2008 kan vi risikere at det er nærmere 10.000 ubesatte stillinger i næringen. Noen av de mest akutte bemanningsproblemene kan løses ved at man rekrutterer personer fra andre næringer og importerer arbeidskraft fra lavkostland. IKT-Norge er svært glad for at næringen via IKT-Norge nå har inngått en avtale med UDI, som vil sikre raskere behandling av arbeidstillatelse når det gjelder spesialistinnvandring. Dette er meget gledelig, men skal næringen vokse videre både på kunde og leverandørsiden er det helt avgjørende at vi har egen langsiktig kompetanse i landet vårt, understreker Hoff.

Det er første gang IKT-Norge står bak en så stor og omfattende profileringskampanje og det er første gang at IT-bedriftene i Norge samler seg om en felles profilering av bransjen.

– Vi håper å lansere mange spennende tiltak, både i form av reklame, informasjon og ulike aktiviteter rettet mot ungdom. Det vil også bli et aktivt samarbeid med lærestedene som står for IT-utdanningen i Norge.

    Les også:

Til toppen