Vil prøve e-post saken for Riksadvokaten

Datatilsynet mener det er feil å henlegge anmeldelsen av Redningsselskapets snoking i private e-poster.

3. oktober i fjor anmelder Datatilsynet Redningsselskapet og generalsekretær Monica Kristensen Solås for brudd på personopplysningsloven, og kaller det tramping i de ansattes privatliv. Det gjelder blant annet snoking i privat e-post mellom Anne Enger Lahnstein og tidligere assisterende generalsekretær Morten Almaas.

Men nokså overraskende ble anmeldelsen fra Datatilsynet i september henlagt av statsadvokat Marit Bakkevig.

De ansatte i Redningsselskapet har nå undertegnet en datainstruks som sier at e-postsystemet er arbeidsgivers eiendom, som gir dekning for ledelsens e-postaksjon i fjor.

Datatilsynet er opprørt over henleggelsen, og anklager statsadvokat Bakkevig for å ha feiltolket teksten i personopplysningsloven.

I sin klage viser Datatilsynet til at e-postsnokingen skjedde før reglene om datainstruks trådte i kraft.

Det er i tillegg søkt i e-postkasser til personer som ikke lenger var ansatt i Redningsselskapet dat datainstruksen ble etablert, som blant annet gjelder tidligere generalsekretær.

I klagen heter det at «når instruksen strider mot personopplysningsloven, er det uforståelig for Datatilsynet hvordan det kan legges til grunn av denne hjemlet det innsynet som Kristensen Solås foretok.»

Til toppen