Vil pumpe millioner til norske gründere

Venstre vant frem.

Budsjettforliket mellom "samarbeidspartiene" Høyre. Venstre, KrF og FrP, åpnet opp for å vurdere en støtteordring til inkubatorer.
Budsjettforliket mellom "samarbeidspartiene" Høyre. Venstre, KrF og FrP, åpnet opp for å vurdere en støtteordring til inkubatorer. (Bilde: MJ/digi.no)

Venstre vant frem.

Som en del av budsjettforliket har Solberg-regjeringen nå forpliktet seg til å vurdere en egen ordning for såkornfond som skal investere i inkubatorer og såkalte «teknologi-overføringsmiljøer» (TTO) frem til statsbudsjettet for neste år.

I klartekst betyr dette at regjeringen må presentere en løsning for hvordan inkubatorer eller andre miljøer som investerer i og fremhjelper oppstartvirksomheter, skal få tilgang til nok kapital. En av modellene Venstre, ved nestleder Terje Breivik, har tatt til orde for, er å etablere et fond som investerer direkte i inkubatorer, og hvor det statlige fondet tar opp til 50 prosents eierandel.

Venstres Terje Breivik fikk regjeringen med på å vurdere en ordning som kan bety mye for norske gründere.
Venstres Terje Breivik fikk regjeringen med på å vurdere en ordning som kan bety mye for norske gründere. Bilde: Venstre/Creative Commons

På den måten håper Venstre at flere penger blir stilt til rådighet for oppstartselskaper på et langt tidligere tidspunkt enn i dag. Flere har pekt på at det er i den tidlige og mest risikoutsatte fasen at kapitalen er knappest for oppstartbedrifter. Statens tidligere investeringer i såkorn-fond, gjennom en rekke regionale initiativer, har ikke vært tilstrekkelig for å sikre knoppskytingen fordi investeringene kommer for sent i verdikjeden, mener Venstres Terje Breivik.

– Den store forskjellen på dagens såkorn-fond og det vi foreslår, er at dette kommer enda tidligere enn dagens investeringer. Det som i dag er den største bøygen for de som startet for seg selv, eller blir tatt gjennom nåløyet til inkubatorene, er tilgangen til kapital, sier Breivik, som vil stille statlige midler til råde for TTO-er og inkubatorer.

Hvordan dette skal skje må utredes, men Venstre har tidligere tatt til orde for at staten stiller opp med inntil 100 millioner kroner i kapital til hver enkel inkubator, men da selvsagt etter en grundig investeringsvurdering. Men om det er denne eller andre modeller som blir valgt, vil regjeringen komme tilbake til.

Dette kan med andre ord bli en gavepakke til miljøer som Startup Lab ved Oslo Tech (tidligere Forskningsparken) og andre miljøer som hjelper frem oppstartbedrifter.

I Abelia jublet Daniel Ras-Vidal da såkorn-nyheten ble kjent. Han leder Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge, som inkluderer en rekke inkubatorer, TTO-er og næringshager.

– Vi var veldig fornøyde med at denne passusen kom inn i budsjettforliket. Det er behov for å tenke nytt på dette feltet, sier Ras-Vidal, som forteller at Abelia i fjor rådet regjeringen til å gjennomføre en kartlegging av den statlige risikokapitalen i sin helhet.

– Vi har en for dårlig verdikjede fra tidlig til sen fase. I Sverige har man hatt tilsvarende utfordringer, og der gjorde en tilsvarende gjennomgang som den Norge nå skal ha, at man etablerte ALM Invest som investerer mindre, men flere, beløp til oppstartbedrifter, forteller Ras-Vidal.

Det svenske fondet går inn med mellom 1 og 7 millioner kroner, mens en typisk såkorninvestering er på mellom 10 og 15 millioner kroner.

– Dette dette kommer andre kapitalmiljøer og tar stafettpinnen videre, sier Ras-Vidal til digi.no.

Dette skal ha gitt resultater. Mens det i første halvår ble gjort syv såkorn/tidligfase investeringer i Norge ble det gjort 75 tilsvarende i Sverige.

    Les også:

Til toppen