Vil redde liv med Google Glass

Brannmann utvikler spesialtilpasset applikasjon.

Vil redde liv med Google Glass
Ved hjelp Google Glass og tilpassede apper skal brannmannskaper kunne få viktig informasjon direkte i synsfeltet. Bilde: Google-video

Et hovedpoeng med smartbriller, slik som Google Glass, er at man ikke behøver å bruke hendene for å betjene eller se på dem. Det er mange situasjoner hvor dette kan være nyttig. Men i enkelte tilfeller kan det trolig også være avgjørende. Redningsarbeid i felten er et slikt område. Det mener i alle fall amerikanske Patrick Jackson, brannmann, utvikler og Google Glass Explorer. Det sistnevnte vil si at han er blant dem som har fått kjøpe en tidlig utgave av brillene.

Tilgang på oppdatert informasjon kan være avgjørende under redningsarbeid. Ikke minst gjelder dette ved brannslukning, hvor forholdene raskt kan endre seg og utgjøre økt fare for mannskapene.

– Tenk deg å bli varslet om en bygningsbrann umiddelbart og å bli vist adressen og informasjon om hendelsen rett i synet. Tenk deg så å få detaljer om hendelsesstedet, slik som etasjeplaner og all annen tilgjengelig informasjon, alt uten å bruke hendene. Deretter at din sikkerhetssjef tar opp og strømmer video av brannen i det han ankommer stedet, noe som sikrer bevis til etterforskere og et danner ekstra sett med øyne for innsatslederen. Dette kan bli en realitet mye tidligere enn du tror, skrev Jackson i et blogginnlegg for nærmere et år siden.

Google Glass er stadig under utvikling, blant annet for å få ned prisen.
Google Glass er stadig under utvikling, blant annet for å få ned prisen. Bilde: Google

Jackson har hentet inn litt finansiell støtte gjennom Indiegogo.

Nå har Jacksons prosjekt blitt trukket helt fram i lyset av Google selv. Det har ført til oppmerksomhet fra blant annet amerikansk presse.

Jackson har for lengst laget en tilsvarende applikasjon til smartmobiler, Firefighter Log. Denne kan vise tekstmeldinger fra nødsentraler, spille av strømmet nødsamband og vise kartdata om brannstedet og posisjonen til nærliggende brannhydranter. Men smartmobiler er ikke spesielt praktiske når man trenger hendene til andre oppgaver. Til CNN forteller Jackson at mer enn 20 000 har lastet ned appen.

Jacksons arbeid skal også ha vekket interesse hos brannvesenet flere steder i USA. Ifølge CNN ser man også mulighet til å bygge videre på ideen og tilpasse Glass til oksygenmasker og å knytte det hele til et varmekamera.

Brannmannskaper kan få viktig og oppdatert informasjon om blant annet brannsteder via Google Glass, gjerne som et supplement til radiosamband.
Brannmannskaper kan få viktig og oppdatert informasjon om blant annet brannsteder via Google Glass, gjerne som et supplement til radiosamband. Bilde: Google-video

Via Google+ har Jackson dessuten blitt kontaktet av blant annet Systel, som utvikler programvare for franske brannmannskaper.

Ifølge CNN har Jackson også planer om andre apper både han og andre kan bruke i jobbsammenheng. Han er i ferd med å lage en applikasjon til Google Glass som utnytter brillenes akselerometer til å måle rytmen når man gir noen hjertekompresjon og fortelle brukeren om takten bør senkes eller økes.

Også andre har presentert tilsvarende ideer for bruk av Google Glass.

    Les også:

Les mer om: