DEBATT

Vil regjeringen ødelegge Altinn?

DEBATT: Fagforeninger advarer.

Fragforeningene i Brønnøysundregistrene advarer mot regjeringens digitaliseringsplaner. F.v. Lars Eliassen, Berit Vikrem, Kjetil Mathisen og Bjørn Grøva.
Fragforeningene i Brønnøysundregistrene advarer mot regjeringens digitaliseringsplaner. F.v. Lars Eliassen, Berit Vikrem, Kjetil Mathisen og Bjørn Grøva.
26. apr. 2013 - 07:56

DEBATTINNLEGG: Fagforeningene ved Brønnøysundregistrene stiller seg uforstående til at regjeringen vil frata Altinn muligheten til å være en moderne e-forvaltningsløsning. Det vil koste skattebetalerne dyrt.

Enhver moderne e-forvaltningsløsning må være en dialogløsning for å lykkes. Det betyr at brukeren ikke bare skal kunne sende inn, men også må kunne motta svar fra det offentlige på samme sted. Et annet scenario er at brukerne må kunne klage på en avgjørelse man mottar i meldingsboksen fra det offentlige, for eksempel et skatteoppgjør. Å lage løsninger for enveiskommunikasjon er rett og slett gammeldags og ikke liv laga.

I desember 2013 fyller Altinn 10 år. I løpet av disse årene har Altinn blitt en av verdens mest vellykkede løsninger for elektronisk forvaltning, spesielt for næringslivet. 98-99 prosent av næringslivet i Norge bruker Altinn til elektronisk rapportering og mottak av meldinger fra det offentlige.

Knapt noen andre land kan vise til tilsvarende tall for utbredelse av digitale løsninger i næringslivet. Om lag 120 millioner skjemaer og meldinger har passert via Altinn. Dette har ført til innsparinger i milliardklassen, både for næringslivet og det offentlige. I tillegg bruker mange privatpersoner Altinn, for eksempel i forbindelse med selvangivelsen.

Digital dialog har vært en viktig faktor i Altinn sin suksess. Altinn har hatt en sikker digital postboks på plass fra 2005 og støttet fra første dag en distribuert modell for formidling av meldinger til og fra det offentlige. Altinn bygger på felles metadata og åpne standarder og har oppfordret til integrasjon mot andre systemer, noe som er den aller viktigste suksessfaktoren for løsningen.

Det har ført til at over 70 kommersielle datasystemer er integrert mot Altinn, slik at brukerne både kan rapportere og motta meldinger direkte i sine egne fagsystemer. Altinn kan selvsagt også distribuere meldinger til andre kommersielle meldingsbokser, som for eksempel Digipost eller eBoks.

Et hovedpoeng med regjeringens milliardsatsing på Altinn II-prosjektet, var nettopp å bringe norsk e-forvaltning enda et skritt videre. Meldingstjenester var og er en av seks hovedtjenester i Altinn-plattformen. Altinn II skulle brukes til å bygge avanserte samhandlingstjenester og e-dialogtjenester, som det neste skrittet på veien mot moderne digital forvaltning.

Integrert meldingsboks og digital dialog er selve hjertet i slike løsninger. Hele dette arbeidet settes i fare hvis regjeringen nå gjør alvor av å ekskludere Altinn meldingsboks, spesielt for næringslivstjenester, men også for innbyggertjenester. Vi vil understreke at Altinn kan fungere som meldingsformidleren mellom det offentlige og de digitale postboksene, og at Altinn meldingsboks i praksis allerede er en sikker digital postboks.

Etter vårt syn har regjeringen gjort en beslutning som kan bli svært uheldig for etatene og tjenesteeierne bak Altinn, og kostbar for skattebetalerne. At regjeringen velger å ekskludere sin egen, offentlig eide digitale postboksløsning fra å være med i en konkurranse den selv igangsetter, er rett og slett uforståelig.

Altinn er utviklet og driftes av kommersielle tilbydere i markedet, på samme måte som DIFIs anbefalinger sier at meldingsformidleren og de digitale postboksene skal være. Altinn-kontraktene utløper i 2014 og nye Altinn-anbud vil utlyses i markedet i løpet av året. Det er ingen god grunn til at en allerede etablert løsning i markedet plutselig skal utestenges.

Løsningen på denne floken er heldigvis enkel. Når DIFI i nærmeste framtid kunngjør konkurransen for sikker digital postboks og kanskje også meldingsformidler, må konkurransegrunnlaget gjøre tilbyderne oppmerksomme på at det allerede finnes en offentlig meldingsformidler og digital postboks i markedet, nemlig Altinn meldingsboks.

Etater og kommuner må kunne velge fritt om de ønsker å sende meldinger via Altinn eller velge DIFI sin nye meldingsformidler og postboksløsning. Det er ingenting i veien for at Altinn formidler Altinn-meldinger videre til alle kommersielle løsninger som ønsker å viderebringe meldinger fra det offentlige. Det er mulig allerede i dag.

Fagforeningene ved Brønnøysundregistrene ser på det som vårt samfunnsansvar å si ifra om uheldige beslutninger og veivalg som vil koste skattebetalerne dyrt.

Lesebrevet er signert:

Kjetil Mathisen
NTL Brønnøysundregistrene

Berit Vikrem
Parat Brønnøysundregistrene

Bjørn Grøva
UNIO Brønnøysundregistrene

Lars Eliassen
Akademikerne Brønnøysundregistrene

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.