Vil rope ut bil-ID over 100 meter

Storbritannia tester skilter som roper ut bilens identitet i en 100 meters radius.

Storbritannia tester skilter som roper ut bilens identitet i en 100 meters radius.

Storbritannia er i ferd med å teste ut en ordning der såkalte aktive RFID-brikker bygges inn i bilskilter. Dette skal kunne gjøre det mulig å lese av identiteten deres på opptil 100 meters avstand, melder Wired.

Det eneste virkelig overraskende med dette initiativet, i disse tider, er at antiterror ikke fremmes som den viktigste grunnen for et system som kan brukes til overvåking. Britiske myndigheter fremhever at slike brikker kan gjøre det vanskeligere å forfalske skilter. Falske skilter har blitt et problem i London, der man betaler en ekstra avgift for å kjøre i rushtiden, tilsvarende bomringen rundt Oslo og andre norske byer.

Hvis betaling for kjøring i London hadde vært det eneste motivet, kunne de ha valgt samme løsning som den norske, der en brikke settes i vinduet, ikke i bilskiltene. Dette gir folk muligheten til å ta den bort og kjøre anonymt, og er derfor mindre egent for overvåking. Men ifølge Wired er amerikansk interesse i prosjektet også knyttet til muligheten for å drive overvåking, ikke bare av terrorister, men også for forsikringshensyn og for å finne bortførte barn.

Britene planlegger å bruke aktive RFID-brikker. Det betyr at nummerskiltene skal få en sender med batteri innebygd. Dette øker sendeavstanden betraktelig i forhold til passive RFID-brikker, som ikke har batteri. Disse brikkene fungerer nemlig ved at det induseres strøm når de leses av, som brukes til å sende et svar. Men denne energien er liten, noe som begrenser både rekkevidden og mengden informasjon som kan sendes.

Flere andre RFID-prosjekter som kan brukes til overvåking er på vei i USA. Pass som kan leses av elektronisk uten berøring og som ikke krypterer informasjonen er ett kontroversielt initiativ. Videre planlegger amerikanske myndigheter å utstyre besøkende til landet med et RFID-merket dokument som må vises ved utreise.

Personvernsaktivister, blant dem Electronic Frontier Foundation, advarer om at slike systemer lett kan misbrukes. Slike systemer har en tendens til å få flere bruksområder enn de annonserte når de først er på plass. Andre kritiserer klossete fremgangsmåte, som skaper mer frykt enn nødvendig, og dermed kan hindre utnyttelsen av fordeler RFID-teknologien kan gi.

Men på kort sikt er det ikke sikkert at det er prinsippdiskusjonen som vil bli avgjørende. Skilter med aktiv RFID er nemlig foreløpig langt dyrere å produsere enn vanlige skilter. Det kan sette en midlertidig stopper for utbredelsen.

Til toppen