BEDRIFTSTEKNOLOGI

Vil samle databransjen i nytt forbund

Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund (NEKF) vedtok i sitt ekstraordinære landsmøte lørdag å slå seg sammen med Tele- og Dataforbundet (TD). Det nye forbundet blir et av de største i LO med over 40.000 medlemmer.

Øystein Kvistad
22. sep. 1997 - 12:34

- Vi sier ikke at vi slår sammen NEKF og TD, men at vi bygger opp et nytt forbund for ansatte i tele- og databransjen, sier leder Tore Gulbrandsen i Tele- og Dataforbundet til digi.no. TD gikk inn for forslaget allerede under det ordinære årsmøtet i mai i år, og i helga ble det altså klart at også NEKFs medlemmer følger med inn i det nye forbundet.

De to forbundene vil ikke slås sammen før 1. januar 1999. Det formelle vedtaket om å etablere det nye forbundet vil bli fattet i forbindelse med TDs og NEKFs ordinære landsmøter i november 1998. Fram til da har begge forbundene gjeldende tariffavtaler å forholde seg til.

- Vi etablerer nå en prosjektorganisasjon som skal se nærmere på hva som praktisk må til for å få det nye forbundet på beina i forhold til den tidsplanen vi har satt oss. Dessuten blir det selvfølgelig nedsatt en valgkomité som skal legge fram forslag til hvilket tillitsvalgsapparat det nye forbundet skal ha i tillegg til selvsagte verv som leder, nestleder og kasserer, sier Gulbrandsen til digi.no.

Det er spesielt to hensyn som taler for å etablere et nytt forbund, mener TD-lederen:

- For det første får vi en større og landsomfattende organisasjon, som både TD og NEKF vil profittere på. For det andre er dette selvfølgelig en posisjonering i forhold til liberaliseringen av telemarkedet som trer i kraft fra 1. januar 1998 - et nytt forbund vil hindre at vi til stadighet tråkker i hverandres bed. Kraftselskapene beveger seg jo i økende grad inn på de tradisjonelle teleoperatørenes områder, og med de ulike partnerskapene som inngås mellom kraftselskapene og hardt konkurrerende selskaper som Telenor, Telia og France Telecom, er det viktig at vi tilpasser organisasjonene slik at vi slipper å stadig vekk måtte diskutere forbundene i mellom hva som er de organisertes standpunkt i ulike saker.

Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund (NEKF) organiserer arbeidstakere innen elektrisitetsforsyning og elektrofagenes virkeområde. Dette omfatter blant annet elektrisitetsforsyning og kraftverk, elektromontører, radio- og TV-reperatører og heismontører. Forbundet organiserer i statlig sektor tilsatte ved Statnett SF med 300 medlemmer. NEKF har vært tilsluttet LO helt siden det ble etablert i 1918 og har i dag omlag 27.000 medlemmer. Leder for forbundet er Anders Kristoffersen.

Tele- og Dataforbundet (TD) er et av de yngste fagforbundene her i landet. Men det har en forhistorie som organisasjonstilbud for ansatte i Televerket, kystradiotjenesten, private telefonselskaper, NRK og NTB. Det første LO-forbundet for Televerkets ansatte ble dannet i 1930. Det organiserte først og fremst montører, teknikere og telefonekspeditører. Fra 1946 og et stykke ut i femtiårene var dette sammensluttet med et forbund for høyere teknikere og ansatte i ledelsen, som til da hadde stått utenfor LO. Dette forbundet ble imidlertid delt igjen i 1958, men begge forbund opprettholdt tilknytningen til LO. De arbeidet også nært sammen i Statstjenestemannskartellet, det som nå er blitt til LO Stat.

Tele- og Dataforbundet ble dannet 18. november 1988. Da møttes utsendinger fra to LO-forbund i Televerket, Norsk Tele Tjeneste Forbund -NTTF- og Den Norske Teleorganisasjon, for å slå seg sammen. TD organiserer telebransjen, i hovedsak ansatte i Telenor og det tidligere TBK. I tillegg organiserer forbundet deler av databransjen. Forbundet har også medlemmer i Statens Teleforvaltning og Luftfartsverket. Tele- og Dataforbundet er resultatet av sammenslåingen av Norsk Teletjenesteforbund og Den norske Teleorganisasjon i 1989. TD har ifølge LO over 14.000 medlemmer og ledes av duoen Tore Gulbrandsen (leder) og Tove Johansen (nestleder).

Fra årsskiftet 1995-96 endret LO sin organisasjonsoppbygging, slik at medlemmene ble fordelt på i alt fire karteller: LO Stat (tidligere Statstjenestemannskartellet), LO Kommune, LO Industri og LO Service. Tele- og Dataforbundet er tilsluttet LO Stat og LO Service.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.