Vil samle statens IT-krefter

Eks-minister med klare råd til en ny regjering.

Vil samle statens IT-krefter
Morten Andreas Meyer var Norges første moderniseringsminister forrige gang Høyre satt i regjering. Nå kommer han med konkrete innspill til hvordan IT-politikken bør organiseres etter valget. Bilde: First House

– IT området i staten bør organiseres som i en konsernmodell. Fellestiltak må finansieres ovenfra og ikke være avhengig av konsensus og budsjettmidler fra hver enkelt sektorinteresse, sier Morten Andreas Meyer til digi.no. Han var landets første «it-minister» da han i 2004 til 2005 satt som moderniseringsminister for Høyre i Bondevik 2-regjeringen.

Da regjeringen gikk av forlot Meyer politikken til fordel for IBM, hvor han blant annet hadde ansvar for offentlig sektor. I fjor ble han partner i konsulentselskapet First House, hvor han blant annet har tidligere helseminister Bjarne Håkon Hansen som kollega.

Etter at digi.no forrige uke kunne fortelle om Høyres planer om departementsstruktur for å sikre en gjennomføring av digitaliseringen, søkte vi kommentarer fra den tidligere statsråden, som var sentral i å bygge opp det daværende moderniseringsdepartementet. Han har også fulgt dette området tett siden han gikk ut av politikken.

– Hvilket departement som har ansvaret for IT er ikke det viktigste, men hvilke fullmakter og hvilken myndighet statsråden har er det sentrale, sier Meyer til digi.no. Det viktigste, mener Meyer, er at en ny statsråd på dette området må ha solid ryggdekning fra statsministeren «til å treffe beslutninger på tvers av sektorene og forvaltningen.»

Få med deg digi.nos Toppmøte Spesial: Hva skjer nå? 18. september vil vi oppsummere hva som blir konsekvensene for IT-politikken. Les program og påmelding her. Arrangementet er gratis - men med begrensede plasser.

Ifølge Meyer bør derfor IT-området i staten organiseres som i en konsernmodell. Det betyr at man får en stor og samlet «etat».

– Fellestiltak må finansieres ovenfra og ikke være avhengig av konsensus og budsjettmidler fra hver enkelt sektorinteresse, sier Meyer.

Helt konkret foreslår den tidligere ministeren at en slik konsernstruktur kan gjennomføres ved at man slår sammen Altinn (som i dag er underlagt Nærings- og handelsdepartementet) med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Direktoratet for økonomistyring (DSØ).

– Det vil utgjøre en kraftfull enhet som virkelig kan sette fart i gjennomføringen av en effektiv statlig IT-politikk til beste for innbyggere og næringsliv, sier Meyer.

I dag er det Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet (FAD) som har «ansvaret» for den statlige IT-politikken. Difi er underlagt dette departementet som direktoratet som skal sette regjeringens politikk ut i live.

Men en av de viktigste plattformene for digitaliseringen, Altinn, er underlagt Nærings- og handelsdepartementet. Dessuten har de fleste departementene, for eksempel Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet, store oppgaver knyttet til moderniseringen og digitaliseringen av henholdsvis helse-Norge og NAV.

Dersom Meyers innspill blir tatt til følge vil disse utviklingsoppgavene i større grad bli lagt til en ny statlig IT-gigant som vil bli utviklingslokomotivet og spydspissen for å gjennomføre digitale reformer.

    Les også:

Les mer om: