Vil se på effekten av e-læring

Abelia og Vox vil gjennomføre årlige brukerundersøkelser på bedrifters erfaringer med e-læring.

Abelia og Vox vil gjennomføre årlige brukerundersøkelser på bedrifters erfaringer med e-læring.

Bruken av IKT-støttet opplæring (e-læring) har skutt i været etter en sped start før årtusenskiftet. Man antar at bruken er stor, men det finnes lite tallmateriale som underbygger antakelsen.

Abelia vil i samarbeid med Voksenopplæringsinstituttet (Vox) derfor kartlegge bruk av e-læring mot bedrifter og institusjoner i Norge.

Undersøkelsen skal sammenligne norske bedrifters kompetansesatsing på e-læring målt opp mot forhold internasjonalt.

En slik omfattende undersøkelse er aldri tidligere gjennomført.

Undersøkelsen distribueres i disse dager til i overkant av 500 store og mellomstore bedrifter og har fått navnet EdEx (Educational Index).

EdEx er planlagt gjennomført som en årlig undersøkelse for å kunne spore endringer i bruk over tid.

– E-læring er ment å effektivisere kompetansebygging i virksomhetene. Det er derfor interessant å få på bordet tall som dokumenterer både omfang og evaluering av slik opplæring, sier prosjektleder for EdEx Kristian Folkmann i en pressemelding.

Resultatene fra undersøkelsen blir gjort offentlig tilgjengelige som en del av en felles Abelia / Vox konferanse om læring 24. november 2005.

Til toppen