Vil selge halve Telenor

Regjeringen foreslår at Telenor delprivatiseres ved en børsintroduksjon i høst og ber Stortinget om anledning til å selge inntil 49 prosent av aksjene i selskapet.

Regjeringen foreslår at Telenor delprivatiseres ved en børsintroduksjon i høst og ber Stortinget om anledning til å selge inntil 49 prosent av aksjene i selskapet.

Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen, sier det er viktig å sikre et nasjonalt eierskap forankret i Telenor og vil derfor at staten skal eie minst 51 prosent i Telenor.

Regjeringen vil ved første gangs aksjesalg redusere sin eierandel i Telenor med 15 til 25 prosent i en kombinasjon av emisjon og direkte salg av aksjer som i dag eies av staten. Regjeringen ber samtidig om fullmakt til å styrke Telenors aksjekapital med inntil 25 milliarder kroner.

Samtidig imøtekommer regjeringen og Samferdselsdepartementet Telenors ønske om å kunne redusere kravet til egenkapital på 42 prosent "gitt at selskapet har gode investeringsalternativ", heter det i en pressemelding fra departementet.

Det varsles allerede nå at enkelte deler av Telenor også kan børsnoteres.

De ansatte i Telenor får tilgang til en egen aksjeordning, men bare ved rent aksjekjøp og ikke ved opsjoner.

Regjeringen vil også markedsføre aksjesalg overfor småsparere, men vil ikke gi spesielle rabatter.

Samferdselsdepartementet og Telenor har engasjert DnB og Goldman Sachs som hovedtilretteleggere og aksjene vil bli søkt notert i Oslo og muligens i USA.

Til toppen