Vil selge Telenors aksjer «i nær framtid»

Russiske rettsmyndigheter sier aksjene i Vimpelcom vil overføres for salg ved auksjon.

Vil selge Telenors aksjer «i nær framtid»

Russiske rettsmyndigheter sier aksjene i Vimpelcom vil overføres for salg ved auksjon.

Moskva/Oslo (NTB-Steinar Schjetne): Telenors aksjer i russiske VimpelCom blir lagt ut for salg i nær framtid, ifølge russiske rettsmyndigheter. Telenor protesterer.

– Aksjene kommer til å bli overført for salg ved auksjon i nær framtid, heter det i en uttalelse på nettstedet til den aktuelle namsmannen. Uttalelsen om ytterligere forberedelser av tvangssalg av aksjene kommer midt i oppkjøringen til ankebehandlingen av søksmålet, som er rettet mot Telenor i Russland.

Det norske telekonsernet kjemper innbitt for å hindre et tvangssalg inntil den rettslige prosessen er avsluttet.

– Vi er ikke sikre på når dette eventuelt skal skje og hva som ligger i begrepet «nær framtid», sier informasjonssjef Dag Melgaard i Telenor til NTB.

Krever milliarder
Det er VimpelCom-aksjonæren Farimex som har saksøkt Telenor fordi den mener Telenor forsinket et oppkjøp av mobiloperatøren URS/Wellcom i Ukraina. Selskapet har så langt fått medhold i to rettsinstanser, og er blir tilkjent 1,7 milliarder amerikanske dollar, tilsvarende rundt 11 milliarder kroner etter dagens kurs, i erstatning.

Retten i Omsk har tatt arrest i Telenors aksjer for å sikre oppgjøret.

– Inndrivingen av kravet er basert på en feilaktig og grunnløs rettsavgjørelse og skal ikke finne sted, sier Jan Edvard Thygesen, som er konserndirektør og leder for Telenors virksomheter i Mellom- og Østeuropa.

Ankebehandling
Onsdag skal en domstol behandle Telenors anke over dommen, og Telenor har forsøkt å få inndrivingen av pengene utsatt til etter at ankesaken er avgjort.

– Selv om trusselen om salg av Telenors VimpelCom-aksjer har vært til stede helt siden aksjene ble tatt i arrest, forventer vi at namsmannen stanser enhver plan om salg eller auksjon inntil saken er hørt av alle nødvendige rettsinstanser. Vi er sikre på at den feilaktige dommen i Omsk til syvende og sist vil bli annullert. Det vil derfor være uhørt om namsmannen nå skulle starte et salg, sier Thygesen.

Telenor eier 33,6 prosent i VimpelCom. Den andre storaksjonæren er den russiske Alfagruppen, som har en eierandel på 42,4 prosent.

Telenor hevder Farimex opptrer som stråmann for Alfagruppen, noe Alfagruppen bastant har avvist.

    Les også:

Til toppen