Vil selge Telenors GSM-lisenser

Snart går GSM-lisensene til Telenor og NetCom ut. Konkurransetilsynet foreslår en åpen budrunde.

Snart går GSM-lisensene til Telenor og NetCom ut. Konkurransetilsynet foreslår en åpen budrunde.

For snart ti år siden fikk Telenor og NetCom tildelt de første GSM-lisensene for mobiltelefoni, GSM 900 MHz.

Neste år går konsesjonen for disse ut, og Telenor og NetCom kan i teorien risikere å miste lisensene, på samme måte som P4 mistet lisensen for nasjonalt radionett.

For en knapp måned siden inviterte Samferdselsdepartementet til høringsrunde med spørsmål omkring tildeling av disse lisensene.

Konkurransetilsynet anbefaler at Telenors og NetComs mobillisenser skal tildeles etter auksjon. Den aktøren som byr høyest får kjøpe lisensene, foreslår tilsynet.

«Når det gjelder måten begrensningen av antallet frekvenstillatelser bør skje på, foreslår tilsynet at tillatelsene tildeles etter auksjon. Etter Konkurransetilsynets mening er auksjon som er designet på riktig måte den fremgangsmåte som best sørger for effektiv bruk av samfunnets ressurser.», skriver Konkurransetilsynet i et høringssvar.

Konkurransetilsynet peker på at en slik tildelingsmetode vil kunne lede til valg av riktig teknologi til lavest mulig kostnader. Det følger av at de budgiverne som velger den mest optimale teknologien vil være i stand til å gi høyest bud, ifølge tilsynet.

For Telenor og NetCom ville det være svært negativt å miste GSM 900-lisensene, selv om begge også har GSM 1800-lisenser. Mesteparten av trafikken går gjennom GSM 900-frekvensen. Derfor står mye på spill for både Telenor og NetCom.

    Les også:

Samtidig er det et sentralt spørsmål om hvorvidt andre aktører er villige til å by på GSM-lisensene. For å utnytte en GSM-lisens må aktøren i så fall bygge et helt nytt nett, og det koster penger.

Sense-sjef Nadir Nalbant sier til digi.no at det er uaktuelt å legge inn bud på en av GSM-lisensene.

- Om det skal komme noen andre aktører, så må de belage seg på å bygge et nytt nett. For oss er det uinteressant å bygge et nytt nett på en teknologi som er på vei ut, sier Nalbant til digi.no.

Han foreslår i stedet å videreføre GSM-lisensene til Telenor og NetCom uten budrunde, og heller gjøre det enklere for små aktører å videreselge tjenester.

Andre mulige budgivere kunne være utenlandske selskaper med store ressurser, av typen Vodafone eller Deutsche Telekom. De kunne ha finansiell styrke til å bygge ut nye nett.

Det er imidlertid ikke bestemt at lisensene skal tildeles gjennom budrunde. Norske myndigheter har tradisjon for at slike lisenser tildeles gjennom en «skjønnhetskonkurranse», det vil de som legger de beste vilkårene i lisenssøknaden.

Til toppen