Vil si hvor mye mobilen stråler

Produsenter av mobiltelefoner i USA må fra 1. august oppgi strålemengdene fra sine mobiltelefoner basert på den amerikanske SAR-standarden. Nå vurderer produsentene om de skal oppgi tilsvarende verdier for telefoner solgt i Europa.

Produsenter av mobiltelefoner i USA må fra 1. august oppgi strålemengdene fra sine mobiltelefoner basert på den amerikanske SAR-standarden. Nå vurderer produsentene om de skal oppgi tilsvarende verdier for telefoner solgt i Europa.

Det er bransjeorganisasjonen Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) som har fått de tre største produsentene av mobiltelefoner, Nokia, Motorola og Ericsson med på å oppgi stråleverdiene fra mobiltelefoner solgt i USA etter 1. august, basert på SAR-ratene (specific absorption rate). SAR er akseptert av produsentene av mobiltelefoner og sier at verdier under 2,0 ikke kan regnes som en sikkerhetsrisiko for brukerne.

Men informasjonen blir ikke gjort tilgjengelig utenpå boksene med mobiltelefoner. Den vil bare oppgis på faktaarket inne i boksen, eller være tilgjengelig på nettstedet til den amerikanske telekommisjonen, FCC (Federal Communications Commission).

SAR-verdiene brukes for å beregne stråling avgitt fra mobiltelefoner.
Les mer om SAR-målinger:
Stor forskjell på mobilstråling

Tidligere er slike opplysninger ikke gitt i forbindelse med salg av mobiltelefoner over disk. CITA har tidligere ment at slike opplysninger har vært mer forrvirrende enn forklarende.

Bakgrunnen for at CITAs har skiftet mening er dels beskyldninger fra en mann som i januar på "Larry King Live" i CNN påstod at det var stråling fra mobiltelefonen som førte til at hans kone fikk svulst på hjernen. Denne historien fikk bred dekning i USA. Det gjorde også dødsfallene til to næringslivstopper som begge var kjent for sin omfattende bruk av mobiltelefon. En rekke milliard-søksmål mot tobakkindustrien de siste årene har nok også påvirket mobiltelefonprodusentene, til ikke å holde tilbake opplysninger om skadelige følger ved bruk av et produkt.

Markedsdirektør i Ericsson Mobile Communications, Jan Arenbring bekrefter overfor digi.no at en i USA fra høsten av vil oppgi SAR-verdiene for mobiltelefoner som selges, i henhold til spesifikasjoner satt opp av den amerikanske telekommisjonen, FCC.

- Når det gjelder Europa og Norden vurderer vi hvordan vi skal kunne oppgi tilsvarende verdier her, men har ikke tatt noen beslutning ennå. Nå diskuterer vi hvordan vi skal kommunisere dette med SAR-verdier og hva dette er i markedet, sier han.

Ifølge Arenbring er problemet i Europa at de ulike telemyndighetene opererer med hver sine regler, og at det ikke finnes noen felles standard for hvordan en skal oppgi strålingsmengder fra en mobiltelefon. Han bekrefter at det har vært diskutert felles målestandarder mobilprodusentene imellom.

- Vi opplever ikke noe press fra forbrukere eller selgere om å oppgi stråledoser fra mobiltelefoner. Dette er mer almenne spørsmål, sier han. - Stråling er et av flere spørsmål knyttet til sikkerhet ved bruk av mobiltelefon.

- Med den kunnskap en sitter med i dag så er det ikke forbundet med noen risiko å bruke mobiltelefon, sier en ferierende Arenbring. Fra mobiltelefonen.

Til toppen