Vil si nei til Oracle

Utredningen i USAs justisdepartement konkluderer med at Oracles kjøp av PeopleSoft bør stanses.

Utredningen i USAs justisdepartement konkluderer med at Oracles kjøp av PeopleSoft bør stanses.

Det ble i går bekreftet at den interne utredningen i USAs justisdepartement konkluderer med at departementet bør gå rettens vei for å blokkere Oracles bud på PeopleSoft. Konklusjonen er i samsvar med tidligere lekkasjer til pressen. Utredningen har pågått i åtte måneder.

    Les også:

Innen 2. mars skal visejustisminister Hewitt Pate avgjøre om han vil følge utredningen. Oracles advokat James Rill som selv har tjenestegjort tre år som visejustisminister, sier seg ganske sikker på at Pate vil komme til at oppkjøpet bør tillates. Vanligvis følges utredningen i slike saker, men det finnes også eksempler på det motsatte.

To resonnementer står mot hverandre. Det ene sier at oppkjøpet bør tillates, fordi det vil gjøre det vanskeligere for Microsoft å oppnå dominans i enda et marked. Det andre konstaterer at Microsoft ikke er en del av det aktuelle markedet, og mener det er ødeleggende for konkurransen å redusere tallet på store aktører fra tre (SAP, PeopleSoft og Oracle) til to.

Justisdepartementets utredere har innhentet materiale og synspunkter fra myndighetene i 38 amerikanske delstater, samt i Canada og EU.

I forrige uke avviste PeopleSoft-ledelsen et bud fra Oracle på 26 dollar per aksje, tilsvarende 9,4 milliarder dollar. Det forrige budet lå på 19,50 dollar per aksje. PeopleSoft mener at selskapets verdi er betydelig over den nåværende aksjekursen på 22,50 dollar, fordi denne kursen holdes kunstig lav av Oracles agitasjon for oppkjøpet. Skeptikere til budet har en teori om at budet aldri var alvorlig ment, og at Oracle vil puste lettet ut dersom det kan bruke myndighetenes motstand som påskudd for å trekke det.

25. mars møtes aksjonærene i PeopleSoft for å ta standpunkt til budet og for å bytte ut fire av åtte styremedlemmer. Oracle har fremmet et forslag om å utvide styret til ni medlemmer, og stiller med fem egne kandidater.

Til toppen