Vil skape hackerfrie Internett-servere

MIT og fire andre amerikanske universiteter mener de kan avskaffe nedetid.

Fem amerikanske universiteter har slått seg sammen om et forskningsprosjekt som skal forsøke å skape et sikrere Internett.

Det 12 millioner dollar store forskningsprosjektet er betalt av National Science Foundation og ledes av MIT. Også University of California - Berkeley, Rice University, New York University og International Computer Science Institute er med. Prosjektet har fått navnet Infrastructure for Resilient Internet Systems (IRIS).

Målet med prosjektet er å skape Internett-serversystemer som ikke blir borte for brukerne hvis de enten hackes eller får for mye trafikk. Prosjektet vil derfor forsøke å skape systemer som samarbeider over mange servere og linjenett. Hvis en server faller ned, skal andre automatisk ta over uten at brukerne merker noe - altså en form for klyngeteknologi.

Et av målene er at disse byttene skal skje automatisk uten inngripen fra administratorer.

Du kan lese mer på hjemmesidene til IRIS.

Til toppen