Vil skape norsk delingskultur

Nyopprettet senter skal skape kultur for deling, og lage en delingsbasar for fri programvare.

Vil skape norsk delingskultur

Nyopprettet senter skal skape kultur for deling, og lage en delingsbasar for fri programvare.

Fredag i forrige uke delte Fornyingsminister Heidi Grande Røys ut 5 millioner kroner til satsning på åpne standarder og åpen kildekode.

    Les også:

- Deling og gjenbruk av ressurser i offentlig sektor gir lønnsom drift. Vi er glade for at fornyingsministeren nå gir midler til innovasjonsprosjekter som bidrar til økt bruk av fri programvare i offentlig sektor, sier direktør Heidi Arnesen Austlid i Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare.

Nasjonalt kompetansesenter for fri programmvare skal bidra til økt kompetanse på fri programvare innen offentlig sektor, og får oppfølgingsansvar for de prosjekter som fornyingsministeren har gitt midler til.

- Vi skal arbeide for økt delingskultur, og sikre at de IT-investeringer som gjøres deles og gjenbrukes. Disse prosjektene vil være et viktig bidrag for å få til nettopp det, sier Austlid.

I dag er det 431 kommuner og 341 etater som hver for seg har mellom 50 og 70 forskjellige systemer. Mange av disse dekker de samme funksjonene i den enkelte kommune eller etat med overlappende funksjonalitet også internt i kommunen.

- Deling og gjenbruk vil gi store gevinster for det offentlige, og sikre gode brukeropplevelser og lønnsom drift av offentlig sektor. Fri programvare vil bidra til nødvendig fornying av offentlig sektor, sier Austlid.

For å få det til i praksis, skal Austlid og det nye senteret jobbe med å utvikle veiledninger og informasjonsmatteriell, samt få på plass en delingsbasar etter inspirasjon fra Sverige og Danmark.

- En delingsbasar som skal sikre deling og gjenbruk i det offentlige, som også skal avdekke hvor det mangler en løsning. Dette skal vi ikke bare gjøre i Norge, men i samarbeid med Danmark og Sverige. Vi skal skape en skandinavisk og nordisk delingsbasar, sier Austlid.

    Les også:

Til toppen