Vil skattelegge datatrafikk

Lokale amerikanske delstatsmyndigheter gikk glipp av tre millarder dollar i skatter og avgifter på varer kjøpt via internett i 1995. Nå har en høynivå ekspertgruppe, nedsatt av EU og ledet av professor Luc Soete, foreslått en kontroversiell ny skatt. Gruppen mener at det bør innføres en "bit tax" i EU-landene som erstatning for skatteinntekter som går tapt gjennom overgangen til et elektronisk Europa.

Lokale amerikanske delstatsmyndigheter gikk glipp av tre millarder dollar i skatter og avgifter på varer kjøpt via internett i 1995. Nå har en høynivå ekspertgruppe, nedsatt av EU og ledet av professor Luc Soete, foreslått en kontroversiell ny skatt. Gruppen mener at det bør innføres en "bit tax" i EU-landene som erstatning for skatteinntekter som går tapt gjennom overgangen til et elektronisk Europa.

"Det viktigste økonomiske argumentet for en 'bit tax' er ganske greit", skriver den velrenommerte professor Luc Soete, direktør og grunnlegger av Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology (MERIT) i et utkast til et diskusjonsnotat han har oversendt til DiGi:TeLe.

"Etter som vår økonomi blir sterkere og sterkere preget av produksjon, distribusjon og forbruk av ikke-fysiske varer, en overgang fra en økonomi karakterisert av produksjon, distribusjon og forbruk av fysiske varer, synes det relevant å stille spørsmålstegn ved hvorvidt skattesystemet fremdeles holder mål", fortsetter professor Soete.

Han viser til konkrete eksempler på hvordan kjøp og salg skjer via internett gjør at skatter og avgifter forsvinner. I USA hevdes det at lokale delstatsmyndigheter gikk glipp av tre milliarder dollar i 1995 fordi varer ble kjøpt på postordre via internett, og dermed ble unndratt ordinære avgifter.

Det er ikke rettferdig at du skal kunne sende elektronisk post via internett avgiftsfritt, mens et frimerke bærer avgifter, mener Soete. Skattefritaket medfører også konkurranseulemper for leverandører som leverer fysiske varer.

Økonomiprofessoren mener at det er på høy tid å justere skattesystemet slik at vi får et system som er tilpasset de nye distribusjonskanalene.

Professor Luc Soete, direktør og grunnlegger av Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology.
Luc Soete.

- Å skattlegge 'bits & bytes' synes som det mest logiske [...] Analogien mellom skatt på motorveier og skatt på elektroniske motorveier er i dette perspektivet illustrerende. Som bil-, bensin- og broavgifter betales på de fysiske motorveiene, må den digitale trafikken på de elektroniske motorveiene betales pr bit, skriver Soete.

Gruppen foreslår at en 'bit tax' settes inn i en større sammenheng som en erstatning for merverdiavgift på immaterielle varer og tjenester. Den mener at avgiftene bør pålegges i forhold til antallet bits som overføres, uavhengig av verdien på disse dataene eller på den tiden som brukes på overføringen. Store penger snakker man ikke om. Antydningsvis nevnes 0,000001cent pr bit, eller 1 cent pr megabit data overført.

-- Mange individuelle brukere vil kunne trøste seg med at prisen for å overføre den siste badedrakten til Pamela Anderson ikke vil være mer enn en halv cent, kommenterer Soete tørt.

Med denne prisen ville eksempelvis den belgiske stat med dagens elektroniske trafikk inn og ut av landet kunne innkassere ti milliarder dollar i ekstra avgifter, tilsvarende fire prosent av landets bruttonasjonalprodukt. Et selskap som Hewlett-Packard har en trafikk på sitt globale intranett tilsvarende fem terabytes pr måned. Avgiften på denne trafikken ville bli 4,8 millioner dollar av en total omsetning på 32 milliarder dollar og et overskudd på fem milliarder dollar. Avgiften blir dermed mindre enn én prosent av overskuddet.

Forslaget har vakt sterke reaksjoner og protester i EU-landene. Avgiftsutredningen kom som et biprodukt av en rapport om det europeiske informasjonssamfunnet, bestilt av EU-kommisjonen. Denne rapporten skal etter planen behandles av kommisjonen nå i september. Det er langt mindre sikkert at de vil ta i det brennhete temaet om denne nye skatten.

- Jeg vet virkelig ikke status på denne saken i kommisjonen for øyeblikket, kommenterer Luc Soete til DiGi:TeLe.

- Jeg hører rykter om at enkelte funksjonærer i kommisjonen ønsker å forfølge saken, men [EUs IT-minister Martin ] Bangemann er mer lunken. På spørsmål fra en journalist svarte han nylig at spørsmålet ikke var på den politiske agenda, og at han personlig heller ikke syns det var noen særlig god idé.

Til toppen